Ksiądz Inspektor dr Andrzej Wujek SDB

ks_andrzej_wujekInspektorem (Prowincjałem) Inspektorii św. Stanisława Kostki od roku 2013 jest ks. dr Andrzej Wujek SDB.

Ks. Andrzej Wujek urodził się 12 czerwca 1961 r. w Prostyniu. Do salezjańskiego nowicjatu w Czerwińsku wstąpił w 1980 r. W 1987 w Kawnicach złożył śluby wieczyste, a święcenia kapłańskie przyjął w 1988 r. w Lądzie. Z wykształcenia jest magistrem teologii (Ląd) i doktorem filozofii (KUL, rozprawa na temat: Istnienie Boga i Jego natura w „Summa philosophiae” przypisywanej Robertowi Grosseteste).

Pełnił kolejno następujące funkcje: student filozofii KUL; wicerektor i wykładowca w seminarium w Łodzi; wikariusz dyrektora i wykładowca w seminarium w Łodzi; dyrektor postnowicjatu i wykładowca w seminarium w Łodzi; ekonom, doktorant KUL, a następnie wikariusz dyrektora w Lublinie; wikariusz inspektora i delegat ds. Rodziny Salezjańskiej w Warszawie. Obecnie jest inspektorem w Warszawie i wykładowcą w WSD TS w Lądzie.

 

Poprzedni przełożeni Inspektorii Warszawskiej:

Ks. Sławomir Łubian (2007-2013)

Ks. Jan Niewęgłowski (2002-2007)

Ks. Józef Struś (1997-2002)

Ks. Zbigniew Malinowski (1990-1997)

Ks. Zdzisław Weder (1984-1990)

Ks. Wojciech Szulczyński (1978-1984)

Ks. Stanisław Styrna (1976-1978)

Ks. Feliks Żołnowski (1970-1976)

Ks. Andrzej Świda (1965-1970)

Ks. Józef Strus (1959-1965)

Ks. Stanisław Rokita (1947-1959)

Ks. Wojciech Balawajder (1940-1947)

Ks. Stanisław Pływaczyk (1933-1940)

Przełożeni Polskiej Inspektorii św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie

Ks. Antoni Symior (1930-1933)

Ks. Antoni Hlond (1925-1933)

Ks. Pietro Tirone (1922-1925)

Dodaj komentarz