Back to Top

Towarzystwo św. Franciszka Salezego

SALEZJANIE

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - PLE

plbeendeit

Wiązanka 2019

Rozważanie tygodnia

Dzisiaj

Kalendarium Inspektorialne

INSPEKTORIA WARSZAWSKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
WSPÓŁBRACI
NOWICJUSZY
DOMÓW
ORATORIA
SZKÓŁ

Z życia Inspektorii:

Objęcie urzędu nowego Inspektora

15 czerwca w Ełku w salezjańskim kościele położonym nad jeziorem ks. Tadeusz Jarecki objął urząd Inspektora Warszawskiej Inspektorii Salezjanów.

Dokonało się to podczas uroczystej Eucharystii, w której wzięli udział licznie zgromadzona Rodzina Salezjańska, w tym Radca Generalny salezjańskiego regionu Europa Północna i Środkowa ks. Tadeusz Rozmus, salezjańscy biskupi Aleksander Jaszewski z Białorusi i Clement Mulenga z Zambii, Salezjanie, Salezjanki, Salezjanie Współpracownicy, a także władze samorządowe, między innymi Marszałek Województwa Warmińskiego Artur Chojecki oraz Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. Najliczniejszą grupę tworzyli parafianie ełccy oraz młodzież i dzieci, którzy przejechali na Inspektorialne Rozgrywki Salezjańskiej Organizacji Sportowej.

W przemówieniach na zakończenie uroczystości dziękowano ustępującemu Inspektorowi ks. Andrzejowi Wujkowi za jego sześcioletnią posługę. Nowemu Inspektorowi życzono przede wszystkim wielu natchnień od Ducha Świętego na urzędzie Inspektora.

Źródło: salezjanie.pl

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Mamy dwóch nowych kapłanów

25 maja w Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie odbyły się święcenia prezbiteratu dwóch salezjanów z inspektorii warszawskiej: diakona Łukasza Biziewskiego i diakona Michała Słojewskiego.

Sakramentu kapłaństwa udzielił bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. W liturgii wzięli udział między innymi salezjanie, salezjanki, rodziny i przyjaciele neoprezbiterów oraz młodzież. Oprawę muzyczną przygotował zespół wokalno-instrumentalny ze szkół salezjańskich z Łodzi.

Nowo wyświęceni prezbiterzy pochodzą z placówek salezjańskich – Łukasz z Suwałk, a Michał z Żyrardowa.

Otaczamy swoją modlitwą nowo przyjętych do grona prezbiterów.

Źródło: salezjanie.pl

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Spotkanie jubileuszowe rocznika 1995-2004

W dniach 21-23 maja 2019, Wspólnota Parafii św. Jana Bosko w Ostródzie-Wałdowie miała przyjemność gościć kolegów kursowych ks. Pawła Suflety sdb w ramach kursówki jubileuszowej z okazji 15-ej rocznicy święceń kapłańskich, które miały miejsce w Łodzi 22 maja 2004 roku. Na kursówkę przybyli: ks. Daniel Kwietniewski sdb, ks. Łukasz Mastalerz sdb, ks. Janusz Kuskowski sdb, bliźniacy ks. Marek i Jacek Szymborski sdb oraz ks. Andrzej Dołęgowski sdb. Na najważniejsze momenty uroczystości zaproszono tym razem również ks. Mariusza Rygałę sdb, który jest w kwestii święceń młodszy o trzecią część, ale uczył się wspólnie z rocznikiem w Nowicjacie i Seminarium.

Szanowni Jubilaci celebrowali uroczystą Mszę świętą w środę wieczorem w kościele św. Jana Bosko, w życzeniach od Parafian, które zawierały mnóstwo dobrych słów jak mantra przewijało się sformułowanie "życzymy anielskiej cierpliwości". Ponadto Jubilaci odwiedzili Sanktuarium w Gietrzwałdzie oraz Współbraci w Dominiku Savio w Ostródzie.

Gratulujemy i życzymy wszelkich Łask Bożych na kolejne 15-stolecie.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Święcenia diakonatu 2019

 W sobotę, 18 maja 2019 r., w salezjańskim seminarium w Krakowie sześciu salezjanów otrzymało święcenia diakonatu z rąk bpa Witalisa Krzywickiego SDB, ordynariusza kijowsko-żytomierskiego. Wśród nich byli nasi współbracia z inspektorii warszawskiej: Patryk Bombiak i Aleksander Mastalerz. Wcześniej podczas wspólnotowej Jutrzni złożyli wyznanie wiary i przysięgę wierności. W homilii mszalnej bp Witalis zachęcał ich do wytrwałości w powołaniu i dążenia w głąb. W radości nowo wyświęconych diakonów uczestniczyli liczni współbracia, Rodzina Salezjańska, rodziny i przyjaciele. Niech naszym nowym diakonom Patrykowi i Aleksandrowi towarzyszą w ich posłudze słowa, które usłyszeli podczas święceń: Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać.

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Obrona ks. Dariusza Skowrona

 17 maja 2019 roku nasz współbrat, ks. Dariusz Skowron, rozpoczął kończenie swoich studiów, jak stwierdził dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dr hab. Witold Zalewski. W kościele pw. bł. Anieli Salawy w Krakowie ks. Dariusz zdał egzamin z animacji liturgicznej, w ramach którego podczas Mszy św. grał na organach i dyrygował zespołem muzycznym. Mszy przewodniczył jeden z profesorów, który też wygłosił homilię. Animację liturgiczną w wykonaniu ks. Dariusza oceniała komisja uczelniana. W Eucharystii uczestniczyli rodzice i brat ks. Darka oraz współbracia z seminarium salezjańskiego w Krakowie i z inspektoratu w Warszawie. Gratulujemy pomyślnej obrony pierwszej części egzaminów!

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Inspektorat

Inspektor

Patron Inspektorii

Założyciel

Patron Zgromadzenia

Ksiądz Generał