Back to Top

Towarzystwo św. Franciszka Salezego

SALEZJANIE

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - PLE

plbeendeit

Wiązanka 2019

Facebook

Dzisiaj

Kalendarium Inspektorialne

INSPEKTORIA WARSZAWSKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
WSPÓŁBRACI
NOWICJUSZY
DOMÓW
ORATORIA
SZKÓŁ

Z życia Inspektorii:

Spotkanie Misjonarzy 2019

W dniach 25-27 lipca misjonarki i misjonarze, którzy przebywają obecnie na urlopie w Polsce spotkali się w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział: s. Helena Kamińska (Etiopia), s. Barbara Kiraga (Gabon), ks. Krzysztof Rychcik (Zambia), ks. Józef Kamza (Peru), ks. Ryszard Szczygielski (Madagaskar), ks. Paweł Dziatkiewicz (USA), ks. Jerzy Szurgot (Namibia), ks. Jan Bednarz (Egipt), ks. Jan Pytlik (Peru), ks. Andrzej Zdzieborski (Zambia), ks. Eugeniusz Wnęk (Zambia), ks. Józef Czerwiński (Malawi), ks. Henryk Tucholski (Kenia), ks. Jan Walenciej (Australia), ko. Krzysztof Gniazdowski (Mongolia).

Oficjalnie spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą z okazji imienin ks. Krzysztofa Rychcika, inspektora prowincji zambijskiej i ko. Krzysztofa Gniazdowskiego, misjonarza z Mongolii. W piątek, w ramach wspólnego spędzania czasu misjonarze i misjonarki zwiedzili Stadion Narodowy i Muzeum Sportu i Turystyki.

Misjonarki i misjonarze pracują w salezjańskich placówkach misyjnych, gdzie prowadzą parafie, centra młodzieżowe, szkoły podstawowe, średnie i zawodowe oraz internaty. Mieszkają w różnych rejonach świata, od dużych miast po wioski w buszu lub dżungli amazońskiej. Czas spotkania w Polsce to okazja do podzielenia się misyjnym doświadczeniem, nie tylko tymi radosnymi momentami, lecz także trudnymi.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Objęcie urzędu nowego Inspektora

15 czerwca w Ełku w salezjańskim kościele położonym nad jeziorem ks. Tadeusz Jarecki objął urząd Inspektora Warszawskiej Inspektorii Salezjanów.

Dokonało się to podczas uroczystej Eucharystii, w której wzięli udział licznie zgromadzona Rodzina Salezjańska, w tym Radca Generalny salezjańskiego regionu Europa Północna i Środkowa ks. Tadeusz Rozmus, salezjańscy biskupi Aleksander Jaszewski z Białorusi i Clement Mulenga z Zambii, Salezjanie, Salezjanki, Salezjanie Współpracownicy, a także władze samorządowe, między innymi Marszałek Województwa Warmińskiego Artur Chojecki oraz Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. Najliczniejszą grupę tworzyli parafianie ełccy oraz młodzież i dzieci, którzy przejechali na Inspektorialne Rozgrywki Salezjańskiej Organizacji Sportowej.

W przemówieniach na zakończenie uroczystości dziękowano ustępującemu Inspektorowi ks. Andrzejowi Wujkowi za jego sześcioletnią posługę. Nowemu Inspektorowi życzono przede wszystkim wielu natchnień od Ducha Świętego na urzędzie Inspektora.

Źródło: salezjanie.pl

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Mamy dwóch nowych kapłanów

25 maja w Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie odbyły się święcenia prezbiteratu dwóch salezjanów z inspektorii warszawskiej: diakona Łukasza Biziewskiego i diakona Michała Słojewskiego.

Sakramentu kapłaństwa udzielił bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. W liturgii wzięli udział między innymi salezjanie, salezjanki, rodziny i przyjaciele neoprezbiterów oraz młodzież. Oprawę muzyczną przygotował zespół wokalno-instrumentalny ze szkół salezjańskich z Łodzi.

Nowo wyświęceni prezbiterzy pochodzą z placówek salezjańskich – Łukasz z Suwałk, a Michał z Żyrardowa.

Otaczamy swoją modlitwą nowo przyjętych do grona prezbiterów.

Źródło: salezjanie.pl

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Spotkanie jubileuszowe rocznika 1995-2004

W dniach 21-23 maja 2019, Wspólnota Parafii św. Jana Bosko w Ostródzie-Wałdowie miała przyjemność gościć kolegów kursowych ks. Pawła Suflety sdb w ramach kursówki jubileuszowej z okazji 15-ej rocznicy święceń kapłańskich, które miały miejsce w Łodzi 22 maja 2004 roku. Na kursówkę przybyli: ks. Daniel Kwietniewski sdb, ks. Łukasz Mastalerz sdb, ks. Janusz Kuskowski sdb, bliźniacy ks. Marek i Jacek Szymborski sdb oraz ks. Andrzej Dołęgowski sdb. Na najważniejsze momenty uroczystości zaproszono tym razem również ks. Mariusza Rygałę sdb, który jest w kwestii święceń młodszy o trzecią część, ale uczył się wspólnie z rocznikiem w Nowicjacie i Seminarium.

Szanowni Jubilaci celebrowali uroczystą Mszę świętą w środę wieczorem w kościele św. Jana Bosko, w życzeniach od Parafian, które zawierały mnóstwo dobrych słów jak mantra przewijało się sformułowanie "życzymy anielskiej cierpliwości". Ponadto Jubilaci odwiedzili Sanktuarium w Gietrzwałdzie oraz Współbraci w Dominiku Savio w Ostródzie.

Gratulujemy i życzymy wszelkich Łask Bożych na kolejne 15-stolecie.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Święcenia diakonatu 2019

 W sobotę, 18 maja 2019 r., w salezjańskim seminarium w Krakowie sześciu salezjanów otrzymało święcenia diakonatu z rąk bpa Witalisa Krzywickiego SDB, ordynariusza kijowsko-żytomierskiego. Wśród nich byli nasi współbracia z inspektorii warszawskiej: Patryk Bombiak i Aleksander Mastalerz. Wcześniej podczas wspólnotowej Jutrzni złożyli wyznanie wiary i przysięgę wierności. W homilii mszalnej bp Witalis zachęcał ich do wytrwałości w powołaniu i dążenia w głąb. W radości nowo wyświęconych diakonów uczestniczyli liczni współbracia, Rodzina Salezjańska, rodziny i przyjaciele. Niech naszym nowym diakonom Patrykowi i Aleksandrowi towarzyszą w ich posłudze słowa, które usłyszeli podczas święceń: Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać.

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Inspektorat

Inspektor

Patron Inspektorii

Założyciel

Patron Zgromadzenia

Ksiądz Generał