8 grudnia to w naszym Zgromadzeniu jedna z ważniejszych dat. W Kościele Powszechnym obchodzimy wtedy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ponadto w naszym Zgromadzeniu to dzień, kiedy wspominamy spotkanie ks. Bosko z Bartkiem Garellim, które uważamy za początek oratorium salezjańskiego, a dla wspólnoty teologicznej w Krakowie, to także tradycyjnie dzień w którym udziela się posługi akolitatu współbraciom kursu czwartego.

Z tej okazji do Krakowa przybyli ks. Przemysław Solarski SDB – Wikariusz Księdza Inspektora Inspektorii św. Stanisława Kostki, ks. Jacek Szewczyk SDB z Warszawy, bliscy nowoustanowionych akolitów z Suwałk i Kutna, a także inni znamienici goście.

Ksiądz Adam Parszywka – Inspektor Inspektorii św. Jacka udzielił tej posługi 5 współbraciom. Z naszej Inspektorii byli to Adrian Arkita oraz Damian Mackiewicz. W modlitwie nad kandydatami i symbolicznym geście przekazania pateny z chlebem, który staje się Ciałem Jezusa, nasi bracia otrzymali mandat niesienia Chrystusa, tym którzy Go potrzebują, szczególnie chorym i opuszczonym. Stając się nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii zobowiązali się do świadczenia o Jezusie, krocząc za Nim z bliska, a także otrzymali uprawnienia do wystawiania Najświętszego Sakramentu do adoracji, udzielania komunii podczas mszy świętej i poza nią, a także puryfikowania naczyń liturgicznych.

Podczas okolicznościowej homilii Ksiądz Inspektor przybliżył zgromadzonym postać Maryi Niepokalanej jako przewodniczki na drogach powołania salezjańskiego i kapłańskiego, a także w krótkich słowach wyjaśnił ideę posługi akolitatu jako kolejnego stopnia w drodze do święceń kapłańskich.

Po uroczystej Eucharystii mieliśmy okazję wysłuchania recitalu seminaryjnego chóru „Canticum” pod dyrekcją p. dra Andrzeja Korzeniowskiego, który przygotował kilka pieśni maryjnych.

Na zakończenie udaliśmy się do zakonnego refektarza, by czas naszego świętowania przedłużyć przy stole.

 

foto: Marcin Pikor SDB