W dniach 11-13 stycznia 2019 roku w Czerwińsku nad Wisłą odbyła się IV Kapituła Młodych Inspektorii św. Stanisława Kostki. Kapituła ta, czyli spotkanie przedstawicieli wszystkich środowisk młodzieżowych z każdego dzieła w Inspektorii, odbywa się co roku. Jest to odpowiedź na pragnienie młodzieży i realizacja postanowienia Kapituły Inspektorialnej salezjanów w 2016 roku.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło 30 młodych ludzi reprezentujących 10 naszych placówek: Ełk, Głosków, Legionowo, Łódź – Wodna, Płock, Sokołów Podlaski, Suwałki, Warszawa – SOM, Woźniaków i Żyrardów. Za organizację Kapituły Młodych odpowiedzialny był wikariusz inspektora ks. Przemysław Solarski oraz współbracia z Ośrodka „Emaus” – ks. Przemysław Kawecki i ks. Piotr Wyszyński. Wspólnota w Czerwińsku nad Wisłą gościnne przyjęła naszą młodzież. Bardzo cieszyła w tym roku obecność sześciu młodych współbraci z domów formacyjnych w Lądzie i Krakowie. Również młodzi pozytywnie odebrali ich udział i towarzyszenie, co podkreślali w swoich wypowiedziach.

Młodzież zebrana na tegorocznej swojej Kapitule wykazała się jak zwykle wielką pomysłowością, szczerością i entuzjazmem. Podczas spotkania podzielili się z nami ich refleksją nad zagadnieniem: „Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?”. Odpowiadali na takie pytania jak:

- Jakich salezjanów chcecie spotykać w Waszym życiu: w oratorium, szkole, internacie, parafii, duszpasterstwie, ośrodku, stowarzyszeniu, wspólnocie itd.?

- Czego, według Was, brakuje salezjanom, których znacie, aby byli tacy, jakich chcecie spotykać?

- Jakie są Wasze podstawowe potrzeby, w których prosicie salezjanów o pomoc?

- Jak możecie współpracować z salezjanami w pomaganiu innym młodym z Waszych środowisk?

Oprócz tego poruszano temat obecności w mediach społecznościowych oraz młodzieżowych wydarzeń inspektorialnych. Warto podkreślić, że w podsumowaniu Kapituły młodzież jednoznacznie wyraziła chęć i potrzebę takich wydarzeń, kiedy salezjanie z uwagą wsłuchują się w ich głos, aby mogli lepiej im służyć w duchu Księdza Bosko.

W programie Kapituły, oprócz obrad, nie zabrakło czasu na wspólną modlitwę, integrację, rozmowy i spacery w pięknej, zimowej scenerii czerwińskiego opactwa.

Kapituła zakończyła się uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył ks. inspektor Andrzej Wujek w niedzielę Chrztu Pańskiego.