W dniach 18-21 lutego 2019 roku w domu zakonnym w Lutomiersku k. Łodzi odbyła się Kapituła Inspektorialna salezjanów warszawskiej Inspektorii św. Stanisława Kostki. Jej głównym celem było przygotowanie do Kapituły Generalnej Zgromadzenia Salezjańskiego, która odbędzie się w 2020 roku. Salezjanie szukali odpowiedzi na pytanie: Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży? Chodzi przede wszystkim o podkreślenie priorytetu posłannictwa salezjanów wśród młodzieży, o określenie profilu salezjanina na współczesne czasy i uświadomienie konieczności współdziałania ze świeckimi. Kapituła Inspektorialna podejmowała również zadanie weryfikacji i planowania życia oraz działalności salezjanów na najbliższe lata.

Kapitułę rozpoczęła uroczysta Eucharystia w poniedziałek 18 lutego o godz. 12 w kościele salezjanów w Lutomiersku. Przewodniczył jej inspektor ks. Andrzej Wujek, który też wygłosił homilię. Po Mszy św. był obiad, a po nim rozpoczęło się pierwsze posiedzenie, na którym obecni byli zaproszeni goście: inspektor krakowski ks. Adam Parszywka, inspektorka salezjanek s. Lidia Strzelczyk wraz z ekonomką s. Renatą Żołnierek, koordynator prowincjalny salezjanów współpracowników warszawskich p. Elżbieta Gawłowska, ochotniczki Księdza Bosko - p. Arleta i p. Anna, byli wychowankowie salezjańscy - p. Krzysztof Majkowski i p. Ryszard Kotarski. Po modlitwie poprowadzonej przez ks. Andrzeja Wujka, wybrano siedmiu sekretarzy Kapituły: ks. D. Mikołajczyka, dk. Łukasza Biziewskiego, ks. Piotra Kępę, ks. Tomasza Łukaszuka, ks. Adama Pasika, ks. Adama Węgrzyna i ks. Piotra Wyszyńskiego. Następnie kierownik Kapituły ks. Przemysław Solarski dokonał uroczystego otwarcia. Po otwarciu inspektor powitał wszystkich obecnych, a po nim zabrali głos zaproszeni goście. Dalej ks. Dariusz Mikołajczyk odczytał przesłania dla uczestników Kapituły od abpa Grzegorza Rysia z Łodzi oraz inspektora Jarosława Pizonia z Wrocławia. Kolejnymi punktami było: sprawozdanie z wyborów delegatów, jakiego dokonał ks. Wojciech Witkowski; przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej przez ks. Dariusza Mikołajczyka; sprawdzenie obecności przez ks. Dariusza Mikołajczyka; wybór Komisji Skrutacyjnej KI przez aklamację według propozycji kierownika KI - wybrano ks. Marka Wyszomierskiego, ks. Daniela Kwietniewskiego i ks. Jarosława Stasińskiego; powołanie Komisji Prawno-Merytorycznej przez inspektora w składzie ks. Wojciech Witkowski, ks. Victor Haidukevich i ks. Dariusz Mikołajczyk; mianowanie przez inspektora zastępcy Kierownika KI, którym został ks. Jacek Zdzieborski; mianowanie przez inspektora rzecznika prasowego KI w osobie ks. Macieja Makuły; wyznaczenie przez inspektora odpowiedzialnego za celebracje liturgiczne, którym był ks. Łukasz Owsianko.

Po przerwie i wspólnotowej modlitwie kierownik KI podał ważne informacje dotyczące Kapituły i poddał pod głosowanie następujące sprawy: sposób zatwierdzania protokołów z posiedzeń, przedmiotu prac KI, programu pracy, skład Komisji kapitulnych i sposób pracy poszczególnych Komisji nad sprawozdaniem inspektora. Po tych czynnościach inspektor przedstawił sprawozdanie ze stanu inspektorii. Potem wszyscy udali się do kościoła na Nieszpory połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu, po których było salezjańskie słówko na dobranoc inspektora ks. Andrzeja Wujka. Ostatnim punktem dnia był wieczór braterski.

Drugi dzień rozpoczął się poranną Eucharystią z Jutrznią, której przewodniczył kierownik Kapituły ks. Przemysław Solarski. Po śniadaniu i kawie wspólnotowej rozpoczęły się prace w komisjach nad sprawozdaniem inspektora. Po przerwie komisje przedstawiały swoje relacje i zadawały pytania, na które następnie inspektor lub wskazane osoby udzielały odpowiedzi. Po południu przybyli przedstawiciele młodzieży z naszej placówki w Żyrardowie Maja Dębska i Konrad Złotorawski, którzy przedstawili wyniki refleksji młodzieży na temat Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży? Młodzież z naszych placówek zebrana w styczniu na Kapitule Młodych Inspektorii Warszawskiej odpowiadała na 4 pytania: Jakich salezjanów chcecie spotykać w Waszym życiu w oratorium, szkole, internacie, parafii, duszpasterstwie, ośrodku, stowarzyszeniu, wspólnocie? Czego, według Was, brakuje salezjanom, których znacie, aby byli tacy, jakich chcecie spotykać? Jakie są Wasze podstawowe potrzeby, w których prosicie salezjanów o pomoc? Jak możecie współpracować z salezjanami w pomaganiu innym młodym z Waszych środowisk? W czasie wystąpienia młodych ludzi przybył na Kapitułę radca generalny Regionu Europa Środkowa i Północna ks. Tadeusz Rozmus. Po wystąpieniu młodzieży kierownik KI wprowadził w temat pracy, jaki został wyznaczony na następny dzień. Potem tak jak w dniu wczorajszym wszyscy udali się do kościoła na Nieszpory połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu. Słówko na dobranoc wygłosił radca ks. Tadeusz Rozmus. Ostatnim punktem dnia był wieczór braterski.

W trzeci dzień porannej Mszy św. z Jutrznią przewodniczył radca ks. Tadeusz Rozmus. Po wspólnej modlitwie rozpoczynającej kolejne posiedzenie Kapituły współbracia rozeszli się do sześciu komisji pod przewodem ich przewodniczących, które zajmowały się następującymi kwestiami: komisja ks. Przemysława Kaweckiego - priorytet posłannictwa salezjańskiego wśród współczesnej młodzieży; komisja ks. Piotra Sosnowskiego - profil salezjanina dla współczesnej młodzieży; komisja ks. Wojciecha Kułaka - wspólnie ze świeckimi w posłannictwie i w formacji; komisja ks. W. Witkowskiego - zagadnienia prawne Zgromadzenia i weryfikacja Dyrektorium inspektorialnego; komisja ks. Adama Wtulicha - weryfikacja postanowień KI 2016; komisja ks. Stanisława Stachala - refleksja nad wskazaniami po Wizytacji Nadzwyczajnej. Po zakończeniu prac przyszedł czas na relacje z komisji, dyskusję wśród współbraci, ostateczną redakcję dokumentów kapitulnych oraz głosowanie nad zatwierdzeniem ich. Jeszcze tego samego dnia współbracia zdołali wybrać delegatów na Kapitułę Generalną 2020 roku, którymi zostali ks. Jacek Zdzieborski i ks. Przemysław Solarski oraz zastępców delegatów, jakimi są ks. Adam Węgrzyn i ks. Adam Pasik. Dzień zakończył się Nieszporami, słówkiem ks. Przemysława Kaweckiego jako radcy inspektorialnego ds. duszpasterstwa młodzieży i kolacją.

Czwarty dzień okazał się ostatnim, a rozpoczął się od Eucharystii z Jutrznią, której przewodniczył inspektor-nominat ks. Tadeusz Jarecki. Tego dnia modliliśmy się szczególnie za ks. Aleha Karaliou z delegatury na Białorusi, który obchodził swoje urodziny. Po śniadaniu i kawie ojcowie kapitulni rozpoczęli pracę w komisjach na Organicznym Programem Inspektorii, po czym zdano odpowiednie relacje na posiedzeniu plenarnym. Następnie był czas na różne ogłoszenia współbraci. Ostatnimi czynnościami było: powołanie przez inspektora komisji redakcyjnej dokumentów w składzie ks. Przemysław Solarski, ks. Jacek Zdzieborski, ks. Adam Węgrzyn i ks. Dariusz Mikołajczyk; podziękowania ze strony kierownika KI; przemówienie i modlitwa inspektora oraz uroczyste zamknięcie Kapituły. Na koniec wszyscy udali się na obiad.

W Kapitule uczestniczyło 65 współbraci z Polski i Białorusi: inspektor, rada inspektorialna, dyrektorzy domów zakonnych i delegaci wspólnot. W organizacji i przebiegu pomagały wspólnoty salezjańskie z Lutomierska i Łodzi. Z pomocą przybyli też dwaj nasi diakoni z Krakowa dk. Akacjusz Cybulski i dk. Michał Słojewski, którzy wspomagali miejscowego asystenta kl. Jacka Banasiuka w kwestiach liturgicznych, technicznych i kelnersko-kawiarnianych.

Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży? – to temat wyznaczony nam do refleksji w inspektoriach i w całym Zgromadzeniu. Jak zaznacza Przełożony Generalny, ma to być odpowiedź na konieczność skupienia naszej uwagi na osobie Salezjanina, który jako człowiek Boży, osoba konsekrowana i apostoł, musi umieć się całkowicie dostroić do współczesnych nastolatków i młodzieży i ich świata, aby ich wychowywać i ewangelizować, przygotowywać do życia i towarzyszyć im w spotkaniu z Panem. Jednocześnie kieruje nami silne przekonanie, że nie tylko my odpowiadamy za tę misję i że nie możemy jej realizować bez współpracy z innymi podmiotami. Ufamy, że z pomocą Ducha Świętego udało się podjąć to zadanie wyznaczone przez Księdza Generała i wyda ono dobre owoce dla naszej młodzieży.