W dniu 12 kwietnia 2019 roku pożegnaliśmy śp. Krystynę, mamę naszego współbrata ks. Romualda Perki, która w wieku 65 lat odeszła do wieczności. Mszy św. pogrzebowej w kościele parafii wojskowej pw. Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryi w Sieradzu przewodniczył syn Zmarłej, a kazanie wygłosił proboszcz ks. kan. mjr dr Władysław Włodarczyk. W uroczystości rodzinie śp. Krystyny towarzyszyli współbracia z inspektorem ks. Andrzejem Wujkiem.