17 maja 2019 roku nasz współbrat, ks. Dariusz Skowron, rozpoczął kończenie swoich studiów, jak stwierdził dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dr hab. Witold Zalewski. W kościele pw. bł. Anieli Salawy w Krakowie ks. Dariusz zdał egzamin z animacji liturgicznej, w ramach którego podczas Mszy św. grał na organach i dyrygował zespołem muzycznym. Mszy przewodniczył jeden z profesorów, który też wygłosił homilię. Animację liturgiczną w wykonaniu ks. Dariusza oceniała komisja uczelniana. W Eucharystii uczestniczyli rodzice i brat ks. Darka oraz współbracia z seminarium salezjańskiego w Krakowie i z inspektoratu w Warszawie. Gratulujemy pomyślnej obrony pierwszej części egzaminów!