W sobotę, 18 maja 2019 r., w salezjańskim seminarium w Krakowie sześciu salezjanów otrzymało święcenia diakonatu z rąk bpa Witalisa Krzywickiego SDB, ordynariusza kijowsko-żytomierskiego. Wśród nich byli nasi współbracia z inspektorii warszawskiej: Patryk Bombiak i Aleksander Mastalerz. Wcześniej podczas wspólnotowej Jutrzni złożyli wyznanie wiary i przysięgę wierności. W homilii mszalnej bp Witalis zachęcał ich do wytrwałości w powołaniu i dążenia w głąb. W radości nowo wyświęconych diakonów uczestniczyli liczni współbracia, Rodzina Salezjańska, rodziny i przyjaciele. Niech naszym nowym diakonom Patrykowi i Aleksandrowi towarzyszą w ich posłudze słowa, które usłyszeli podczas święceń: Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać.