15 czerwca w Ełku w salezjańskim kościele położonym nad jeziorem ks. Tadeusz Jarecki objął urząd Inspektora Warszawskiej Inspektorii Salezjanów.

Dokonało się to podczas uroczystej Eucharystii, w której wzięli udział licznie zgromadzona Rodzina Salezjańska, w tym Radca Generalny salezjańskiego regionu Europa Północna i Środkowa ks. Tadeusz Rozmus, salezjańscy biskupi Aleksander Jaszewski z Białorusi i Clement Mulenga z Zambii, Salezjanie, Salezjanki, Salezjanie Współpracownicy, a także władze samorządowe, między innymi Marszałek Województwa Warmińskiego Artur Chojecki oraz Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. Najliczniejszą grupę tworzyli parafianie ełccy oraz młodzież i dzieci, którzy przejechali na Inspektorialne Rozgrywki Salezjańskiej Organizacji Sportowej.

W przemówieniach na zakończenie uroczystości dziękowano ustępującemu Inspektorowi ks. Andrzejowi Wujkowi za jego sześcioletnią posługę. Nowemu Inspektorowi życzono przede wszystkim wielu natchnień od Ducha Świętego na urzędzie Inspektora.

Źródło: salezjanie.pl