Znów obudzą ich dzwony
śpiew radosny śpiew natchniony
odkupieniem win śmiertelnych
zatrzaśnięciem wrót piekielnych
powrotem do Ojca.
Krzysztof Kamil Baczyński

Czcigodni Współbracia!

Rezurekcyjne dzwony budzą nas każdego roku, abyśmy przywitali wielkanocny poranek radosną pieśnią ku czci Chrystusa zmartwychwstałego. Jego zwycięstwo nad złem przywraca wolność człowiekowi. Jest to jednak nade wszystko wolność ku dobru, które mamy czynić na fundamencie prawdy. Taka wolność jest nam zadana dziś, gdy obchodzimy stulecie niepodległości naszej Ojczyzny, a w niej realizujemy charyzmat salezjański w Inspektorii, której patronuje św. Stanisław Kostka.

Wolność dzieci Bożych to radość odkupionych, którzy na drodze nawrócenia doświadczają przebaczenia win i dzielą się z innymi darami łaski. Szczególnie młodzież oczekuje od nas, abyśmy byli świadkami Zmartwychwstałego. Słuchając i towarzysząc im, pomagamy im rozpoznawać żywą obecność Boga i konkretne powołanie.
Świętując Zmartwychwstanie Jezusa, pragnę życzyć wszystkim Współbraciom doświadczenia prawdziwej wolności serca, które zdolne jest kochać i przebaczać jak Bóg. Niech ten czas świąteczny będzie dla Was czasem łaski, radości i umocnienia. W mojej modlitwie zawierzam Bogu wszystkich Współbraci, Rodzinę Salezjańską i naszą młodzież, przez wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki i Księdza Bosko.

Z serdecznym pozdrowieniem świątecznym i modlitwą
Ks. dr Andrzej Wujek SDB
Inspektor