W dniach 2-5 maja 2018 roku w Lyonie miało miejsce spotkanie inspektorów Regionu Europa Środkowa i Północna prowadzone przez radcę generalnego ks. Tadeusza Rozmusa. Tematem było towarzyszenie w różnych sektorach życia i działalności inspektorii, dlatego na spotkanie przybyli również inni radcy generalni: wikariusz ks. Francesco Cereda, ekonom ko. Jean Paul Muller, od formacji ks. Ivo Coelho, od duszpasterstwa młodzieży ks. Fabio Attard, od komunikacji społecznej ks. Filiberto Gonzalez. W spotkaniu uczestniczyli inspektorzy regionu. W zastępstwie inspektora warszawskiego w spotkaniu brał udział wikariusz ks. Przemysław Solarski. Oprócz codziennej pracy, był też czas na wspólną modlitwę, spotkania braterskie ze współbraćmi z lyońskich wspólnot oraz na zwiedzanie Lyonu i dzieł salezjańskich.