W dniu 10 kwietnia 2018 roku w Różanymstoku miały miejsce spotkania kończące Wizytację Nadzwyczajną w warszawskiej Inspektorii św. Stanisława Kostki, przeprowadzoną przez radcę regionalnego z Rzymu, ks. Tadeusza Rozmusa. Najpierw Ksiądz Wizytator spotkał się z Inspektorem i Radą Inspektorialną, a potem również z wszystkimi przełożonymi wspólnot, proboszczami i dyrektorami szkół. Po przedstawieniu końcowych wniosków powizytacyjnych, celebrowano wspólnie Eucharystię w sanktuarium różanostockim. Po Mszy św. było spotkanie braterskie.