W dniach 14-16 maja 2018 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie KSIP, w którym pod przewodnictwem radcy regionalnego ks. Tadeusza Rozmusa uczestniczyli inspektorzy z Polski - ks. Andrzej Wujek (PLE), ks. Jarosław Pizoń (PLO), ks. Adam Parszywka (PLS), ks. Roman Jachimowicz (PLN) - oraz ks. Karol Manik (UKR) i ks. Viktar Haidukevich (Delegatura na Białorusi). Na spotkanie zostali również zaproszeni odpowiedzialni za animację różnych sektorów na poziomie międzyinspektorialnym, w tym ks. Jacek Zdzieborski (misje) i ks. Wojciech Kułak (komunikacja społeczna). We wtorek cały dzień poświęcono duszpasterstwu młodzieży, dlatego w tym dniu uczestniczyli również ks. Fabio Attard (radca generalny ds. duszpasterstwa młodzieży) wraz z ks. Tarcizio Morais oraz delegaci inspektorialni ds. duszpasterstwa młodzieży ze swoimi komisjami. Z naszej inspektorii obecni byli na spotkaniu ks. Przemysław Kawecki, ks. Piotr Wyszyński, ks. Jacek Szewczyk, ks. Adam Węgrzyn, ks. Marian Chalecki, ks. Adam Pasik i ks. Łukasz Owsianko. W ostatnim dniu KSIP uczestniczył w zastępstwie inspektora ks. wikariusz Przemysław Solarski.