W dniach 6-9 czerwca 2018 roku wychowawcy z salezjańskich domów formacyjnych w Polsce spotkali się w Lądzie na dorocznym zjeździe formacyjnym. Tematykę wyznaczały zagadnienia, jakie wypłynęły z ankiet przeprowadzonych wśród współbraci młodszych na temat towarzyszenia duchowego na poszczególnych etapach formacji salezjańskiej. Formatorzy mieli też okazję zwiedzić zespół klasztorny benedyktynów z drugiej połowy XI w. w Mogilnie oraz romański zespół zabudowań na wzgórzu św. Wojciecha z ponorbertańskim kościołem Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny oraz Rotundą św. Prokopa w Strzelnie. Spotkanie, zwane formacją formatorów, prowadził ks. Zenon Klawikowski (PLN) - koordynator regionalny ds. formacji. Obecni byli formatorzy z Czerwińska nad Wisłą, Kopca, Lądu i Krakowa. W ramach zjazdu odbyło się też posiedzenie Międzyinspektorialnej Komisji Formacji, w skład której wchodzą wikariusze inspektorów będący delegatami ds. formacji oraz przedstawiciel salezjanów koadiutorów. Z naszej inspektorii w formacji formatorów uczestniczyli ks. wikariusz Przemysław Solarski, ko. Karol Domagała, ks. Piotr Wyszyński i ks. Dariusz Kozłowski.