"Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni" (Rytuał).

9 czerwca – w 150 rocznicę poświęcenia Bazyliki Maryi Wspomożycielki Wiernych w Turynie i 25 rocznicę istnienia parafii św. Jana Bosko w Ostródzie – przeżywaliśmy uroczystość poświęcenia tej właśnie świątyni. Punktualnie o godzinie 11:00 spod domu zakonnego w Wałdowie wyruszyła procesja wejścia. Licznie przybyli parafianie oczekiwali na ten podniosły moment, czego wyraz dali w żywym zaangażowaniu w liturgię tego dnia. Przybyło ok 70 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, a także klerycy seminarium salezjańskiego w Krakowie. Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński, oraz Ksiądz Inspektor Andrzej Wujek SDB. 

W przebieg i przygotowanie liturgii zaangażowany był ks. Paweł Sufleta – proboszcz parafii, który we wstępie przypomniał historię powstawania parafii, budowy kościoła, oraz poprzednich współbraci zaangażowanych w działalność duszpasterską na Wałdowie.

 Liturgia przepełniona była symbolami zawierającymi głębokie znaczenie. Już na początku, ksiądz arcybiskup poświęcił wodę, którą zostały pokropione ściany kościoła, ołtarz oraz wierni. Przypominało to moment naszego chrztu świętego, podczas którego staliśmy się świątynią Ducha Świętego. W kazaniu ksiądz arcybiskup wytłumaczył czym jest obrzęd poświęcenia kościoła i do czego zobowiązuje wszystkich wiernych. Następnie nastąpiło namaszczenie ołtarza przez księdza arcybiskupa, oraz ścian świątyni przez księdza inspektora oraz księdza proboszcza. Był to znak, ukazujący, iż przestrzeń tego miejsca przeznaczona jest tylko i wyłącznie do spełniania kultu bożego i oddawania czci Bogu. Okadzenie ołtarza, kościoła i wiernych symbolizowało moc naszych modlitw wznoszonych przed Boży tron.

Przedstawiciele parafii nakryli ołtarz białym obrusem, przyozdobili pięknymi kwiatami i siedmioma świecami. Następnie na poświęconym ołtarzu sprawowana była liturgia eucharystyczna.

Na zakończenie Ksiądz Arcybiskup, Ksiądz Inspektor, Ksiądz Proboszcz i przedstawiciele parafii podpisali dokument stwierdzający fakt poświęcenia kościoła parafialnego pw. św. Jana Bosko. Ksiądz Arcybiskup odsłonił pamiątkową tablicę upamiętniającą to wydarzenie.

Po uroczystej liturgii wspólnota parafialna, zaproszeni goście i władze Ostródy spotkali się na obiedzie i wspólnym świętowaniu na placu przykościelnym.