W dniach 14 - 22 sierpnia, w Czerwińsku nad Wisłą odbyła się po raz kolejny, Szkoła Animatora Oratorium. W tym roku przybyło na nią ponad 170 młodych ludzi, którzy pragną formować się w duchu świętego Jana Bosko, ponad 30 animatorów wspomagających proces formacji oraz 11 salezjanów. 

Szkoła Animatora Oratorium podzielona jest na trzy stopnie i jest zwięczeniem całorocznej pracy formacyjnej w oratoriach lokalnych. Stopień pierwszy dotyczy poznawania samego siebie. Tu poszukujemy odpowiedzi na pytania: kim jestem? jaką mam relację z Bogiem i drugim człowiekiem? jakie cechy mam w sobie rozwijać by stać się dobrym animatorem? Stopień drugi to czas na zgłębianie liturgii. Jak dzieli się rok liturgiczny? Jaka jest struktura mszy świętej? Co zobić by poprawnie napisać modlitwę wiernych czy komentarze? Natomiast na stopniu trzecim uczymy się jak zastosować system prewencyjny w praktyce. 

Każdy ze stopni kończy się egzaminem, podczas którego sprawdzana jest znajomość treści lektury, wiadomości zdobyte podczas konferencji i umiejętności praktyczne. Pozytywne zaliczenie egzaminu otwiera drogę do przyjazdu na kolejny stopień Szkoły Animatora Oratorium w następnym roku. 

Zwieńczeniem trzechletniej Szkoły Animatora Oratorium jest promocja na animatora dokonana przez Księdza Inspektora i otrzymanie krzyża animatorskiego z jego rąk. W tym roku 32 uczestników trzeciego stopnia ma prawo z dumą powiedzieć "Jestem Animatorem Salezjańskim".