W dniach 9-10 października 2018 roku w Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie spotkali się przedstawiciele zgromadzeń zakonnych żeńskich, męskich i kontemplacyjnych oraz instytutów świeckich konsekrowanych. Z naszej inspektorii warszawskiej w sympozjum uczestniczył ks. Przemysław Solarski.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w sanktuarium św. Jana Pawła II, której przewodniczył bp Jacek Kiciński CMF, odpowiedzialny w Episkopacie Polski za życie konsekrowane. Następnie wszyscy udali się do sali konferencyjnej na sympozjum zatytułowane "Jeśli (nie) płoniemy, (nie) zapalamy. Odnowić pasję dla Ewangelii". Było to sympozjum zorganizowane przez cztery konferencje życia konsekrowanego w Polsce. Pierwsze wystąpienie miał bp Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który mówił o potrzebie ewangelizowania, wypływającej z serca rozkochanego w Jezusie. Dalej s. Anna Bodzińska ze Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Syjonu (Notre-Dame de Sion) przedstawiła rozwój i przemiany, jakie zachodziły w tymże zgromadzeniu, ukazując potrzebę wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego i rozeznawania w wolności co do dróg zarówno całego zgromadzenia, jak i poszczególnych jego członków. Po obiedzie refleksjami na temat życia wspólnotowego z elementami humoru zakonnego podzielili się dwaj dominikanie - o. Szymon Popławski i o. Krzysztof Pałys. Ostatnim wystąpieniem we wtorek było rozważanie na temat wymiaru kontemplacyjnego życia konsekrowanego, podjęte przez s. Małgorzatę Borkowską OSB. Dzień pierwszy zakończył się wspólną adoracją Jezusa eucharystycznego w sanktuarium.

W drugim dniu rozpoczęliśmy od prelekcji ks. Krzysztofa Marcyńskiego SAC, który poruszył temat relacji między klauzurą a środkami społecznego przekazu, podkreślając konieczność dbania o klauzurę serca. Po nim głos zabrała pani Monika Przybysz, przedstawiając świat social media, który jest również obecny z życiu osób poświęconych Bogu. Po przerwie kawowej uczestnicy sympozjum mieli okazję posłuchać młodych konsekrowanych, przedstawicieli wszystkich czterech grup. Po nich swoje przesłanie do zgromadzonych skierował abp José Rodríguez Carballo OFM, sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, który nawiązywał do dokumentu "Młode wino, nowe bukłaki". Na zakończenie sympozjum zabrał jeszcze głos bp Jacek Kiciński oraz o. Janusz Sok CSsR, przewodniczący KWPZM. Po czym wszyscy udali się do sanktuarium na Eucharystię, której przewodniczył abp José Rodríguez Carballo. Po obiedzie przełożeni wszystkich czterech konferencji życia konsekrowanego mieli jeszcze swoje spotkania robocze.