Back to Top

Towarzystwo św. Franciszka Salezego

SALEZJANIE

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - PLE

plbeendeit

Wiązanka 2019

Rozważanie tygodnia

Dzisiaj

Kalendarium Inspektorialne

INSPEKTORIA WARSZAWSKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
WSPÓŁBRACI
NOWICJUSZY
DOMÓW
ORATORIA
SZKÓŁ

Z życia Inspektorii:

Powiedzieli Bogu "tak" na zawsze

Ślubuję, na zawsze, żyć w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, według drogi ewangelicznej wytyczonej w Konstytucjach salezjańskich - to słowa, które 18 sierpnia w Czerwińsku nad Wisłą wypowiedzieli nasi bracia - Patryk Bombiak i Aleksander Mastalerz, potwierdzając w ten sposób wybór swojej drogi życiowej. 

Nasi Współbracia przygotowywali się do tej chwili przez 7 lat formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej. W otoczeniu rodziny, przyjaciół, współbraci i licznie zgromadzonej młodzieży, wobec Księdza Inspektora Andrzeja Wujka, który zastępował Przełożonego Generalnego, publicznie wypowiedzieli swoje "tak" Bogu, już nie na określony czas, ale na zawsze.

Zapalona świeca trzymana w dłoni w momencie składania profesji wieczystej, symbolizuje Jezusa Chrystusa, który jest Światłością świata, ale także przypomina moment naszego chrztu świętego, którego dopełnieniem jest konsekracja zakonna. Jako zewnętrzy znak definitywnego włączenia do Towarzystwa Salezjańskiego, nasi Bracia otrzymali Krzyż Dobrego Pasterza, który od tej chwili będzie im przypominał o młodzieży dla której mają się poświęcić i wskazywał na Jezusa Chrystusa, który oddał życie za swoje owce. Braterski uścisk jaki wymienili Patryk i Aleksander ze wszystkimi profesami wieczystymi, ukazał jedność naszego zgromadzenia, a modlitwa wstawiennicza, była zapewnieniem o bliskości i wsparciu ze strony rodziny, współbraci i przyjaciół. 

W okolicznościowej homilii ksiądz inspektor zwracał się bezpośrednio do Patryka i Aleksandra. Podsumował ich proces formacji, ale także wybiegał w przyszłość ukazując możliwości działania naszych współbraci i uwrażliwiał na posłuszeństwo, któremu niejednokrotnie będą musieli się podporządkować. Dziękował także rodzicom, którzy byli pierwszymi formatorami i nie bali się ofiarować swoich synów zgromadzeniu. 

Na koniec bohaterowie dnia dziękowali w pierwszej kolejności Panu Bogu za dar powołania salezjańskiego, następnie rodzicom za dar życia, przełożonym i formatorom za trud formacji, młodzieży, bez której powołanie salezjańskie nie miłoby sensu i wszystkim którzy pomagali im na drodze wzrostu w wierze. 

Ostatnim elementem świętowania był wspólnotwy obiad i program artystyczny przygotowany przez młodzież.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Dzieci z Mongolii w Polsce

Salezjański Ośrodek Misyjny odwiedziła grupa 10 mongolskich dzieci z Ułan Bator. Dzieci przygotowały występy artystyczne – tańczyły tradycyjny mongolski taniec ludowy, grały na flecie i śpiewały po polsku piosenkę Arki Noego.

 

Dzieci, które przyjechały do Polski, to wychowankowie salezjańscy. Mają od 9 do 15 lat. Część z nich mieszka na stałe w domu dla dzieci ulicy Don Bosco w Ułan Bator, pozostałe przychodzą do oratorium w Shovoo, wioski oddalonej o 40 kilometrów od stolicy kraju.  Grupą opiekował się misjonarz, ko. Krzysztof Gniazdowski oraz nauczycielka katechezy, Arjun Solongo.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Spotkanie misjonarzy 2018

W dniach 26-28 lipca 2018 roku w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie odbyło się spotkanie misjonarzy salezjańskich, którzy przebywają obecnie na urlopie w Polsce.

 

W spotkaniu udział wzięli: s. Ewa Potaczek (Argentyna), s. Beata Bienias (Argentyna), s. Brygida Żurawska (Ukraina), s. Małgorzata Pietruszczak (Gruzja), ks. Krzysztof Jasiński (Etiopia), ks. Ryszard Jóżwiak (Rwanda), Waldemar Jonatowski (Sudan Południowy), ks. Wacław Nosal (Japonia), ks. Kazimierz Socha (Kenia), ks. Stefan Górecki (Peru), ks. Ryszard Łach (Peru), ks. Artur Bartol (Republika Środkowoafrykańska), ks. Paweł Kociołek (Bangladesz), ko. Krzysztof Gniazdowski (Mongolia), ks. Paweł Dziadkiewicz (USA) oraz ks. Klemens Deja (Brazylia), który obchodzi w tym roku 50-lecie kapłaństwa.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny

Zakończyła się XXVIII Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka z Suwałk do Ostrej Bramy w Wilnie. W roku poświęconym Duchowi Świętemu pątnicy pielgrzymowali pod hasłem „Razem z Maryją Oblubienicą Ducha Świętego”. 

Organizatorzy powiązali tematycznie pielgrzymi szlak nie tylko z najważniejszymi wydarzeniami w życiu Kościoła, ale również naszej Ojczyzny. Wspólne pielgrzymowanie było dziękczynieniem za 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W obecności pątników, w kościele w Butrymańcach została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca „Inkę”, sanitariuszkę V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Danutę Siedzikównę. Pątnicy modlili się też o dobre owoce wizyty Papieża Franciszka, który pojawi się na Litwie w dniach 22 – 23 września br.

Do Ostrobramskiej Pani, pod kierownictwem Tomasza Pełszyka , SDB, wspieranego przez ks. Jarosława Wąsowicza, SDB zmierzało w tym roku około 900 pielgrzymów z różnych krajów świata (Austrii, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA), uformowanych w siedmiu grupach, w tym trzech salezjańskich (pomarańczowej z przewodnikiem ks. Michałem Chorążym,  białej z ks. Marianem Chaleckim i żółtej z ks. Piotrem Pączkowskim),  dwóch pallotyńskich (niebieskiej z ks. Waldemarem Pawelcem i zielonej z ks. Andrzejem Dębskim), czerwonej i diecezjalnej złotej z ks. Adamem Adukowskim w roli przewodnika.

W pielgrzymce uczestniczyło łącznie 19 księży, 4 kleryków, 3 braci zakonnych oraz 9 sióstr zakonnych.

Najstarszym pielgrzymem była pani Wanda Ścisłowska z grupy złotej, licząca 83 lata, zaraz za nią był pan Stanisław Potkański, również z grupy złotej, mający 80 lat. Najmłodsi uczestnicy to: jednoroczny Marcin Jotejko i dwuletnia Hela Powierża.

Pątniczy szlak z Suwałk do Wilna długości 262 km wiódł, najpierw otuliną Wigierskiego Parku Narodowego, następnie obrzeżem Puszczy Augustowskiej, a po przekroczeniu granicy ostępami Puszczy Mereckiej , Puszczy Rudnickiej wśród malowniczych pól, łąk, jezior, rzek i lasów.

Po drodze spotykaliśmy się na terenie Polski z wielką gościnnością mieszkańców Nowej Wsi, Krasnopola, Sejn i Berżnik, a po przekroczeniu granicy – naszych rodaków z Wileńszczyzny, którzy witali nas, przygotowywali stoły z poczęstunkiem, przystrajali drogę polnymi kwiatami i zabierali nas do swoich domów na nocleg.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Boski obóz misyjny

Przewijanie zwłok, afrykańskie tańce i łapanie much z obozowiska to tylko niektóre aktywności, w których brali udział uczestnicy Boscolonii – pierwszego obozu misyjnego prowadzonego przez misjonarzy i wolontariuszy z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego. 

 

W dniach 9-19 lipca 2018 roku w Kaczorach niedaleko Ostródy odbyły się Boscolonie – obóz misyjny dla dzieci i młodzieży. Organizatorem było oratorium w Żyrardowie, a uczestnikami – dzieci z Żyrardowa i okolic. Kolonie poprowadzili ksiądz Tomasz Łukaszuk SDB i grupa wolontariuszy z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego. 

 

Dzieci i młodzież, która przyjechała na kolonie, poznali kilka krajów misyjnych, ich historię, kulturę, podstawy języka lokalnego. Każdego dnia przechodzili przez odprawę paszportową, dostawali obowiązkowe szczepienia i przekraczali granicę kolejnego kraju.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Inspektorat

Inspektor

Patron Inspektorii

Założyciel

Patron Zgromadzenia

Ksiądz Generał