Back to Top

Towarzystwo św. Franciszka Salezego

SALEZJANIE

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - PLE

plbeendeit

Wiązanka 2019

Rozważanie tygodnia

Dzisiaj

Kalendarium Inspektorialne

INSPEKTORIA WARSZAWSKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
WSPÓŁBRACI
NOWICJUSZY
DOMÓW
ORATORIA
SZKÓŁ

Z życia Inspektorii:

Zgromadzenie Salezjańskie w Polsce powiększyło się o 8 współbraci

8 września to dla nas, salezjanów jeden ze szczególnych dni w roku. Właśnie tego dnia – w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nowicjusze z Kopca składają pierwsze śluby zakonne. W tym roku, na ręce Księdza Inspektora Andrzeja Wujka w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie przyrzekło żyć 8 młodych mężczyzn, w tym trzech z inspektorii warszawskiej: Andrzej Suseł, Jakub Nowacki, Piotr Karos.

Na uroczystość przybyli bliscy neoprofesów, współbracia z czterech polskich inspektorii oraz młodzież z naszych placówek. Jako zewnętrzy znak konsekracji zakonnej neoprofesi otrzymali sutanny, które od tego momentu będą ich strojem codziennym. Otrzymali także Konstytucje Salezjańskie, którymi będą się kierowali w swoim życiu i będą starali się wiernie je wypełniać.

W okolicznościowym kazaniu ks. Dariusz Kozłowski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie – podkreślał, iż powołanie jest łaską otrzymaną od Boga, którą należy pielęgnować, by z oddaniem służyć młodemu człowiekowi.

Po obiedzie, po raz drugi spotkaliśmy się w kopieckiej kaplicy na akademii przygotowanej przez neoprofesów. W krótkim filmiku przedstawili nam wydarzenia z ostatnich 12 miesięcy ich życia, czyli z czasu nowicjatu. Każdy z nich otrzymał także list posłuszeństwa, a więc dekret kierujący na nową placówkę. 15 września neoprofesi spotkają się w Lądzie nad Wartą, aby rozpocząć studia z zakresu filozofii. Do tego momentu mogą odpocząć w swoich domach rodzinnych.

Dziękujemy Bogu za dar powołania naszych nowych współbraci, który jest dowodem na to, że Bóg kocha Towarzystwo Salezjańskie.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Jesienne Spotkanie Duszpasterzy Młodzieży

W tym roku w nowym, wcześniejszym terminie odbyło się w Czerwińsku n/ Wisłą jesienne Spotkanie Duszpasterzy Młodzieży. Pod wodzą Wikariusza - ks. Przemysława Solarskiego wzięło w nim udział 16 Współbraci z różnych placówek, większość pracujących w Oratoriach. 

W trakcie spotkania w pracy w grupach opracowano potrzebne zagadnienia przed zbliżającą się kolejną Kapitułą Inspektorialną, dokonano omówienia i podsumowania akcji wakacyjnych na poszczególnych placówkach oraz żywo omówiono różne sprawy bieżące. Nie brakowało wspólnej Eucharystii ze Słowem Bożym ks. Piotra Wyszyńskiego, wspólnej modlitwy brewiarzowej, czy braterskiego spotkania.

Serdecznie dziękujemy Wspólnocie Czerwińskiej za kolejne gościnne przyjęcie, Ośrodkowi Młodzieżowo-Powołaniowemu "Emaus" za zorganizowanie i koordynację spotkania, zaś Współbraciom za przybycie i twórczą obecność.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Campo Bosco "Freedom - Wolność jest w nas"

"Freedom - Wolność jest w nas" - pod takim hasłem odbył się w Czerwińsku n/ Wisłą tegoroczny Festiwal Młodzieży Salezjańskiej Campo Bosco.

Przez te kilka dni można było wziąć udział w wielu ciekawych punktach programu. Były to Eucharystie - na jednej z nich były wręczane Krzyże Animatorskie świeżo upieczonym Animatorom Oratoriów, którzy ukończyli trzeci stopień SAO - Szkoły Animatora Oratorium, Adoracja Najświętszego Sakramentu (a właściwie dwie) i Uwielbienie, były konferencje i spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi:  s. Anną Nobili z młodymi włoszkami z jej szkoły tańca, Grzegorzem Kasjaniukiem, Moniką i Marcinem Gomułkami, Jerzym Górskim, Strażakami z Olsztyna, Moniką Rogozińską. W strefie 18+ można było wysłuchać Koncertów: Akustyczne po męsku o Bogu rozmowy, Janka Samołyka, obejrzeć VIDEOBLOG – Łukasz „Szampanek” Szymanek, czy posłuchać Piotra Zworskiego. Odbyły się również przeróżne warsztaty, gdzie uczestnicy mieli ogromny wybór aż 20 propozycji. Oczywiście nie brakowało też koncertów - mogliśmy w tym roku usłyszeć na żywo ze sceny: Zespół Muzyczni Czarodzieje, Beatboxera Kacpra „Xankisha” Drzeżdżona, Rap Brothers (i Basię), Sekcję Muzyczną Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn, Another.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Szkoła Animatora Oratorium

W dniach 14 - 22 sierpnia, w Czerwińsku nad Wisłą odbyła się po raz kolejny, Szkoła Animatora Oratorium. W tym roku przybyło na nią ponad 170 młodych ludzi, którzy pragną formować się w duchu świętego Jana Bosko, ponad 30 animatorów wspomagających proces formacji oraz 11 salezjanów. 

Szkoła Animatora Oratorium podzielona jest na trzy stopnie i jest zwięczeniem całorocznej pracy formacyjnej w oratoriach lokalnych. Stopień pierwszy dotyczy poznawania samego siebie. Tu poszukujemy odpowiedzi na pytania: kim jestem? jaką mam relację z Bogiem i drugim człowiekiem? jakie cechy mam w sobie rozwijać by stać się dobrym animatorem? Stopień drugi to czas na zgłębianie liturgii. Jak dzieli się rok liturgiczny? Jaka jest struktura mszy świętej? Co zobić by poprawnie napisać modlitwę wiernych czy komentarze? Natomiast na stopniu trzecim uczymy się jak zastosować system prewencyjny w praktyce. 

Każdy ze stopni kończy się egzaminem, podczas którego sprawdzana jest znajomość treści lektury, wiadomości zdobyte podczas konferencji i umiejętności praktyczne. Pozytywne zaliczenie egzaminu otwiera drogę do przyjazdu na kolejny stopień Szkoły Animatora Oratorium w następnym roku. 

Zwieńczeniem trzechletniej Szkoły Animatora Oratorium jest promocja na animatora dokonana przez Księdza Inspektora i otrzymanie krzyża animatorskiego z jego rąk. W tym roku 32 uczestników trzeciego stopnia ma prawo z dumą powiedzieć "Jestem Animatorem Salezjańskim". 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Powiedzieli Bogu "tak" na zawsze

Ślubuję, na zawsze, żyć w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, według drogi ewangelicznej wytyczonej w Konstytucjach salezjańskich - to słowa, które 18 sierpnia w Czerwińsku nad Wisłą wypowiedzieli nasi bracia - Patryk Bombiak i Aleksander Mastalerz, potwierdzając w ten sposób wybór swojej drogi życiowej. 

Nasi Współbracia przygotowywali się do tej chwili przez 7 lat formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej. W otoczeniu rodziny, przyjaciół, współbraci i licznie zgromadzonej młodzieży, wobec Księdza Inspektora Andrzeja Wujka, który zastępował Przełożonego Generalnego, publicznie wypowiedzieli swoje "tak" Bogu, już nie na określony czas, ale na zawsze.

Zapalona świeca trzymana w dłoni w momencie składania profesji wieczystej, symbolizuje Jezusa Chrystusa, który jest Światłością świata, ale także przypomina moment naszego chrztu świętego, którego dopełnieniem jest konsekracja zakonna. Jako zewnętrzy znak definitywnego włączenia do Towarzystwa Salezjańskiego, nasi Bracia otrzymali Krzyż Dobrego Pasterza, który od tej chwili będzie im przypominał o młodzieży dla której mają się poświęcić i wskazywał na Jezusa Chrystusa, który oddał życie za swoje owce. Braterski uścisk jaki wymienili Patryk i Aleksander ze wszystkimi profesami wieczystymi, ukazał jedność naszego zgromadzenia, a modlitwa wstawiennicza, była zapewnieniem o bliskości i wsparciu ze strony rodziny, współbraci i przyjaciół. 

W okolicznościowej homilii ksiądz inspektor zwracał się bezpośrednio do Patryka i Aleksandra. Podsumował ich proces formacji, ale także wybiegał w przyszłość ukazując możliwości działania naszych współbraci i uwrażliwiał na posłuszeństwo, któremu niejednokrotnie będą musieli się podporządkować. Dziękował także rodzicom, którzy byli pierwszymi formatorami i nie bali się ofiarować swoich synów zgromadzeniu. 

Na koniec bohaterowie dnia dziękowali w pierwszej kolejności Panu Bogu za dar powołania salezjańskiego, następnie rodzicom za dar życia, przełożonym i formatorom za trud formacji, młodzieży, bez której powołanie salezjańskie nie miłoby sensu i wszystkim którzy pomagali im na drodze wzrostu w wierze. 

Ostatnim elementem świętowania był wspólnotwy obiad i program artystyczny przygotowany przez młodzież.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Inspektorat

Inspektor

Patron Inspektorii

Założyciel

Patron Zgromadzenia

Ksiądz Generał