Back to Top

Towarzystwo św. Franciszka Salezego

SALEZJANIE

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - PLE

plbeendeit

Wiązanka 2019

Facebook

Dzisiaj

Kalendarium Inspektorialne

INSPEKTORIA WARSZAWSKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
WSPÓŁBRACI
NOWICJUSZY
DOMÓW
ORATORIA
SZKÓŁ

Z życia Inspektorii:

Zjazd asystentów PLE

W dniach 12-14 października 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie formacyjne asystentów warszawskiej Inspektorii św. Stanisława Kostki. Przyjechało 100% zobligowanych do tego, czyli jeden asystent - kl. Jacek Banasiuk, który ten etap formacji początkowej przeżywa w Lutomiersku. Za spotkanie odpowiedzialny był wikariusz inspektora - ks. Przemysław Solarski.

Najpierw asystent Jacek spotkał się z ks. inspektorem Andrzejem Wujkiem, a później z ks. wikariuszem Przemysławem Solarskim, omawiając różne sprawy związane z czasem asystencji, a szczególnie realizację wskazań zawartych w "Przewodniku Formacji Asystenta Salezjańskiego". Po południu kl. Jacek udał się z ks. Wikariuszem do Płocka, aby uczestniczyć w Wieczorze Chwały. Inicjatywa ta, organizowana przez salezjańskie duszpasterstwo akademickie "Petroklezja", tym razem przygotowała program zatytułowany "Zostań Aniołem".

Kolejnym punktem spotkania asystentów była podróż do Sokołowa Podlaskiego i udział w jubileuszu 25-lecia reaktywacji Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego. Do Sokołowa więc zjechało się trochę współbraci, szczególnie pracujących w szkole w minionych latach, oraz przedstawiciele innych szkół z naszej inspektorii. Najpierw była Eucharystia pod przewodnictwem bpa Tadeusza Pikusa, ordynariusza drohiczyńskiego. Kazanie wygłosił ks. inspektor Andrzej Wujek, kierując je przede wszystkim do najmłodszych uczniów ze szkoły podstawowej i opowiadając im o szczęściu. Po Mszy wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie miały miejsce różne przemowy, a uczniowie pięknie odegrali krótkie przedstawienie. Pobyt na ziemi podlaskiej sprzyjał okazji, aby odwiedzić dom rodzinny kl. Jacka w Kostkach i spotkać się z rodzicami i młodszym bratem.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Sympozjum czterech Konferencji

W dniach 9-10 października 2018 roku w Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie spotkali się przedstawiciele zgromadzeń zakonnych żeńskich, męskich i kontemplacyjnych oraz instytutów świeckich konsekrowanych. Z naszej inspektorii warszawskiej w sympozjum uczestniczył ks. Przemysław Solarski.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w sanktuarium św. Jana Pawła II, której przewodniczył bp Jacek Kiciński CMF, odpowiedzialny w Episkopacie Polski za życie konsekrowane. Następnie wszyscy udali się do sali konferencyjnej na sympozjum zatytułowane "Jeśli (nie) płoniemy, (nie) zapalamy. Odnowić pasję dla Ewangelii". Było to sympozjum zorganizowane przez cztery konferencje życia konsekrowanego w Polsce. Pierwsze wystąpienie miał bp Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który mówił o potrzebie ewangelizowania, wypływającej z serca rozkochanego w Jezusie. Dalej s. Anna Bodzińska ze Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Syjonu (Notre-Dame de Sion) przedstawiła rozwój i przemiany, jakie zachodziły w tymże zgromadzeniu, ukazując potrzebę wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego i rozeznawania w wolności co do dróg zarówno całego zgromadzenia, jak i poszczególnych jego członków. Po obiedzie refleksjami na temat życia wspólnotowego z elementami humoru zakonnego podzielili się dwaj dominikanie - o. Szymon Popławski i o. Krzysztof Pałys. Ostatnim wystąpieniem we wtorek było rozważanie na temat wymiaru kontemplacyjnego życia konsekrowanego, podjęte przez s. Małgorzatę Borkowską OSB. Dzień pierwszy zakończył się wspólną adoracją Jezusa eucharystycznego w sanktuarium.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Śluby wieczyste sióstr salezjanek

 W odpowiedzi na miłość Boga, pięć Córek Maryi Wspomożycielki (sióstr salezjanek), w dniu 7 października 2018 roku w Łomiankach, zobowiązało się do życia radami ewangelicznymi czystości, ubóstwa i posłuszeństwa do końca życia, naśladując na tej drodze głoszenia Chrystusa młodym świętego Jana Bosko i świętą Marię Dominikę Mazzarello.

Siostry - Joanna Brukiewicz, Dorota Chwiła, Bernadeta Puzynowska, Maria Trukan i Agata Trzaska - podczas uroczystej Eucharystii złożyły profesję wieczystą na ręce siostry inspektorki Lidii Strzelczyk. Mszy św. przewodniczył ks. inspektor Andrzej Wujek. W koncelebrze uczestniczyło 18 kapłanów: proboszczowie z parafii rodzinnych sióstr profesek, salezjanie (ks. Marian Chalecki, ks. Przemysław Solarski, ks. Łukasz Mastalerz, ks. Mariusz Rygała, ks. Łukasz Owsianko, ks. Wojciech Szabrański, ks. Sławomir Goworek, ks. Jacek Szymborski) oraz inni kapłani. W ślubach sióstr uczestniczyli rodzice i bliscy, wiele sióstr salezjanek, nowicjuszki i aspirantki oraz młodzi salezjanie (kl. Aleksander Mastalerz). Jako symbol profesji wieczystej siostry otrzymały różaniec, tym bardziej że święto miało miejsce w dniu Matki Bożej Różańcowej. Po Eucharystii wszyscy udali się na wspólny obiad, w czasie którego był krótki występ artystyczny dzieci i młodzieży.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Posłanie misyjne koad. Sebastiana Marcisza sdb

 30 września 2018 roku Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime wysłał na cały świat 25 Salezjanów i 11 Córek Maryi Wspomożycielki (Salezjanek) w ramach 149. Salezjańskiej Ekspedycji Misyjnej. Wśród nowych misjonarzy jest koad. Sebastian pochodzący z naszej inspektorii warszawskiej. Został on posłany do Meksyku.

W celebracji eucharystycznej, której przewodniczył Przełożony Generalny w Bazylice Maryi Wspomożycielki w Turynie, uczestniczyli także matka Yvonne Reungoat, Przełożona Generalna CMW, oraz wielu koncelebransów. Z naszej inspektorii obecni byli: ks. inspektor Andrzej Wujek, ks. wikariusz Przemysław Solarski, dyrektor SOM - ks. Jacek Zdzieborski, ks. Tomasz Łukaszuk, ks. Marek Gryn i dk. Michał Słojewski. Na uroczystości obecni byli także współbracia młodsi z Białorusi, którzy odbywają swoją formację teologiczną w Turynie: kl. Yury Pashkavets, kl. Mark Naidzich i kl. Mikhail Radzevich. W posłaniu uczestniczyli także rodzice koad. Sebastiana.

Podczas homilii Ksiądz Generał mówił o takich cechach potrzebnych misjonarzom jak autentyczność, pokora i odwaga. Podczas Mszy misjonarze otrzymali krzyże misyjne.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

V Zgromadzenie Regionalne Ochotniczek Księdza Bosko (VDB)

W dniach 21-23.09.2018 roku w Częstochowie, w gościnnym Domu Kardynała Prymasa Wyszyńskiego, miało miejsce V Zgromadzenie Regionalne VDB pod hasłem „Świat puka do naszego serca – Daj mi się napić” (J 4,7).

Spotkanie takie odbywa się co sześć lat. Jego celem jest podsumowanie przebytej drogi, przygotowanie do Zgromadzenia Generalnego i wybór Delegatek na to Zgromadzenie.

W spotkaniu w Częstochowie wzięły udział Delegatki zespołów i podzespołów Regionu PLIRU (Polska, Litwa, Rosja, Ukraina), Asystent Regionalny VDB – ks. Robert Wróblewski oraz zaproszeni Goście: Odpowiedzialna Generalna VDB, Ochotniczki ze Słowacji, siostra Inspektorka Inspektorii Wrocławskiej z osobą towarzyszącą, księża Asystenci zespołów i podzespołów, inspektorzy prowincji warszawskiej, krakowskiej, wrocławskiej, odpowiedzialna z Instytutu Świeckiego „Betania”.

Uroczystego otwarcia V Zgromadzenia Regionalnego dokonała odpowiedzialna Regionalna Regionu. Sobotniej Eucharystii przewodniczył ks. Inspektor Andrzej Wujek, homilię zaś wygłosił ks. Inspektor Adam Parszywka. Współczesny świat potrzebuje czytelnych świadków, żyjących zgodnie z Ewangelią, tak więc od VDB oczekuje się dziś wychodzenia naprzeciw drugiemu człowiekowi, często zagubionemu, poszukującemu sensu życia, wartości, miłości i zrozumienia. Ochotniczki Księdza Bosko wezwane są do nieustannego odczytywania znaków czasu, wyzwań, które niesie dzisiejszy świat, by potem pochylać się nad drugim człowiekiem „dawać mu się napić”, wlewać w serce nadzieję i ufność w Bożą Opatrzność. W sobotnie popołudnie dokonano wyboru dwóch Delegatek na VIII Zgromadzenie Generalne, które odbędzie się w wakacje przyszłego roku na ziemi włoskiej. Podczas Zgromadzenia nie zabrakło też momentów wspólnego świętowania w stylu salezjańskim. Mszy Świętej na zakończenie Zgromadzenia przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Inspektor Jarosław Pizoń. 

Ochotniczki Księdza Bosko (VDB)

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Inspektorat

Inspektor

Patron Inspektorii

Założyciel

Patron Zgromadzenia

Ksiądz Generał