Back to Top

Towarzystwo św. Franciszka Salezego

SALEZJANIE

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - PLE

plbeendeit

Wiązanka 2019

Facebook

Dzisiaj

Kalendarium Inspektorialne

INSPEKTORIA WARSZAWSKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
WSPÓŁBRACI
NOWICJUSZY
DOMÓW
ORATORIA
SZKÓŁ

Z życia Inspektorii:

Spotkanie kwinkwenistów

W dniach 23-26 września 2018 roku Współbracia od 2 do 6 roku kapłaństwa formowali się w ramach corocznego zjazdu kwinkwenistów. W niedzielę wieczorem Współbracia zjechali się do Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie, gdzie lokalna wspólnota gościnnie przyjęła wszystkich. Poniedziałek poświęcony był znaczeniu i przeżywaniu liturgii w życiu salezjanina kapłana. W tym też dniu Kwinkweniści mieli okazję spotkać się z Przełożonym - ks. inspektorem Andrzejem Wujkiem. We wtorek s. Maria Santus, nazaretanka, psycholog i psychoterapeuta, poprowadziła zajęcia dotyczące budowania więzi. Każdego dnia Współbracia zbierali się na wspólnej modlitwie i spotkaniach braterskich.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny!

W dniach 14-16 września 2018 odbyło się pierwsze spotkanie Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco. Rozpoczął się nowy rok formacyjny dla tych, którzy noszą w sercu pragnienie pracy na misjach.

 

Wielu młodych ludzi z całej Polski w piątkowe popołudnie niepewnie przekroczyło bramę Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego. Dla większości była to pierwsza wizyta w tym miejscu. Nie wszyscy wiedzieli, czego się spodziewać. Po serdecznym przywitaniu zebraliśmy się w kaplicy na pierwszej, wspólnej modlitwie, jaką były nieszpory. Po kolacji był moment, żeby przełamać lody i zapoznać się podczas zabaw integracyjnych. Cel został osiągnięty, bo był to bardzo radosny czas. Następnie zebraliśmy się w kaplicy na modlitwie wieczornej. Charakterystyczne dla ducha salezjańskiego "słówko na dobranoc" skierował do nas dyrektor Ośrodka, ks. Jacek Zdzieborski. W święto Podwyższenia Krzyża Świętego podkreślił, że Krzyż ma wtedy sens, gdy dostrzegamy na nim Zmartwychwstałego.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Zjazd dyrektorów i jubileusze współbraci

 W dniach 17-18 września 2018 roku w domu inspektorialnym w Warszawie odbył się zjazd przełożonych wspólnot salezjańskich Inspektorii św. Stanisława Kostki. Tradycyjnie poruszane były kwestie związane z naszym życiem i działalnością (ks. Inspektor) oraz ekonomiczne (ks. Ekonom). Ponadto dyrektorzy zapoznali się z informacjami dotyczącymi przygotowań do Kapituły Inspektorialnej w 2019 roku.

Drugi dzień zjazdu poświęcony był wnioskom powizytacyjnym, które przedstawił radca generalny Regionu Europy Środkowej i Północnej ks. Tadeusz Rozmus. Zakończeniem spotkania była uroczysta Eucharystia w dniu patronalnym Inspektorii - w święto św. Stanisława Kostki - podczas której uczciliśmy tegorocznym Jubilatów, którzy świętowali 25, 50 i 60 lat profesji zakonnej.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Zgromadzenie Salezjańskie w Polsce powiększyło się o 8 współbraci

8 września to dla nas, salezjanów jeden ze szczególnych dni w roku. Właśnie tego dnia – w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nowicjusze z Kopca składają pierwsze śluby zakonne. W tym roku, na ręce Księdza Inspektora Andrzeja Wujka w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie przyrzekło żyć 8 młodych mężczyzn, w tym trzech z inspektorii warszawskiej: Andrzej Suseł, Jakub Nowacki, Piotr Karos.

Na uroczystość przybyli bliscy neoprofesów, współbracia z czterech polskich inspektorii oraz młodzież z naszych placówek. Jako zewnętrzy znak konsekracji zakonnej neoprofesi otrzymali sutanny, które od tego momentu będą ich strojem codziennym. Otrzymali także Konstytucje Salezjańskie, którymi będą się kierowali w swoim życiu i będą starali się wiernie je wypełniać.

W okolicznościowym kazaniu ks. Dariusz Kozłowski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie – podkreślał, iż powołanie jest łaską otrzymaną od Boga, którą należy pielęgnować, by z oddaniem służyć młodemu człowiekowi.

Po obiedzie, po raz drugi spotkaliśmy się w kopieckiej kaplicy na akademii przygotowanej przez neoprofesów. W krótkim filmiku przedstawili nam wydarzenia z ostatnich 12 miesięcy ich życia, czyli z czasu nowicjatu. Każdy z nich otrzymał także list posłuszeństwa, a więc dekret kierujący na nową placówkę. 15 września neoprofesi spotkają się w Lądzie nad Wartą, aby rozpocząć studia z zakresu filozofii. Do tego momentu mogą odpocząć w swoich domach rodzinnych.

Dziękujemy Bogu za dar powołania naszych nowych współbraci, który jest dowodem na to, że Bóg kocha Towarzystwo Salezjańskie.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Jesienne Spotkanie Duszpasterzy Młodzieży

W tym roku w nowym, wcześniejszym terminie odbyło się w Czerwińsku n/ Wisłą jesienne Spotkanie Duszpasterzy Młodzieży. Pod wodzą Wikariusza - ks. Przemysława Solarskiego wzięło w nim udział 16 Współbraci z różnych placówek, większość pracujących w Oratoriach. 

W trakcie spotkania w pracy w grupach opracowano potrzebne zagadnienia przed zbliżającą się kolejną Kapitułą Inspektorialną, dokonano omówienia i podsumowania akcji wakacyjnych na poszczególnych placówkach oraz żywo omówiono różne sprawy bieżące. Nie brakowało wspólnej Eucharystii ze Słowem Bożym ks. Piotra Wyszyńskiego, wspólnej modlitwy brewiarzowej, czy braterskiego spotkania.

Serdecznie dziękujemy Wspólnocie Czerwińskiej za kolejne gościnne przyjęcie, Ośrodkowi Młodzieżowo-Powołaniowemu "Emaus" za zorganizowanie i koordynację spotkania, zaś Współbraciom za przybycie i twórczą obecność.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Inspektorat

Inspektor

Patron Inspektorii

Założyciel

Patron Zgromadzenia

Ksiądz Generał