Back to Top

Towarzystwo św. Franciszka Salezego

SALEZJANIE

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - PLE

plbeendeit

Wiązanka 2019

Rozważanie tygodnia

Dzisiaj

Kalendarium Inspektorialne

INSPEKTORIA WARSZAWSKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
WSPÓŁBRACI
NOWICJUSZY
DOMÓW
ORATORIA
SZKÓŁ

Z życia Inspektorii:

Spotkanie formacyjne kwinkwenistów

 W dniach 24-27 lutego 2019 kwinkweniści warszawskiej inspektorii salezjanów zjechali się na spotkanie formacyjne do domu zakonnego przy ul. Pawłowa w Lublinie. Sześciu młodych salezjanów-kapłanów, pod okiem wikariusza inspektora ks. Przemysława Solarskiego, doskonaliło swoje życie.

Współbracia zjechali się w niedzielny wieczór do domu salezjańskiego, gdzie oczekiwał już dyrektor ks. Wojciech Witkowski z pyszną karkówką z grilla. W towarzystwie profesorów KUL-u - ks. Stanisława Wilka i ks. Mariana Ciszewskiego - wszyscy posilili się i dalej do długich godzin w braterskiej atmosferze dzielili się doświadczeniami swego życia.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Pogrzeb księdza Stanisława Szmidta sdb

W przeddzień swoich 83. urodzin, w Dzień Myśli Braterskiej, w 66. roku ślubów zakonnych i 56 roku kapłaństwa odszedł do Pana ks. Stanisław Szmidt sdb - postać nietuzinkowa - wychowawca wielu pokoleń kleryków salezjańskich, orędownik misji i opiekun misjonarzy, profesor języka łacińskiego i chorału gregoriańskiego w Seminarium, autor dziesiątek znanych pieśni religijnych. W środowe południe, 27. lutego zebrał swoją rodzinę, współbraci i przyjaciół, abyśmy mogli mu towarzyszyć w ostatniej drodze do Domu Ojca z kościoła Matki Bożej Wspomożycielki na Cmentarz Doły. 

Piękną i podniosłą Eucharystię pogrzebową pod przewodnictwem biskupa Marka Marczaka koncelebrowało 130 kapłanów ze wszystkich Inspektorii, w tym Inspektorzy: warszawski ks. Andrzej Wujek sdb, pilski ks. Roman Jakimowicz sdb, wrocławski ks. Jarosław Pizoń, Inspektor nominat warszawski ks. Tadeusz Jarecki sdb, byli Inspektorzy: ks. Wojciech Szulczyński sdb i ks. Zdzisław Weder sdb. Oprócz tego nasi diakoni, klerycy, siostry salezjanki i świeccy.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Pogrzeb śp. Wandy Nowak

23 lutego 2019 roku w kościele parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach pożegnaliśmy śp. Wandę - mamę naszego współbrata koadiutora Grzegorza Nowaka, który pracuje w Łodzi przy ul. Wodnej 36. Mszy pogrzebowej przewodniczył ks. inspektor Andrzej Wujek, a homilię wygłosił ks. Dariusz Husak. Śp. Wandę żegnał syn salezjanin Grzegorz, rodzina, znajomi. Mszę koncelebrowało około 40 współbraci, a uczestniczyło w niej również 4 współbraci koadiutorów, nasi dwaj klerycy z Krakowa oraz salezjanie współpracownicy z Łodzi. Na zakończenie Mszy świętej, współbracia wypowiedzieli piękne świadectwa o matczynym i chrześcijańskim życiu śp. Wandy.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Kapituła Inspektorialna 2019

W dniach 18-21 lutego 2019 roku w domu zakonnym w Lutomiersku k. Łodzi odbyła się Kapituła Inspektorialna salezjanów warszawskiej Inspektorii św. Stanisława Kostki. Jej głównym celem było przygotowanie do Kapituły Generalnej Zgromadzenia Salezjańskiego, która odbędzie się w 2020 roku. Salezjanie szukali odpowiedzi na pytanie: Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży? Chodzi przede wszystkim o podkreślenie priorytetu posłannictwa salezjanów wśród młodzieży, o określenie profilu salezjanina na współczesne czasy i uświadomienie konieczności współdziałania ze świeckimi. Kapituła Inspektorialna podejmowała również zadanie weryfikacji i planowania życia oraz działalności salezjanów na najbliższe lata.

Kapitułę rozpoczęła uroczysta Eucharystia w poniedziałek 18 lutego o godz. 12 w kościele salezjanów w Lutomiersku. Przewodniczył jej inspektor ks. Andrzej Wujek, który też wygłosił homilię. Po Mszy św. był obiad, a po nim rozpoczęło się pierwsze posiedzenie, na którym obecni byli zaproszeni goście: inspektor krakowski ks. Adam Parszywka, inspektorka salezjanek s. Lidia Strzelczyk wraz z ekonomką s. Renatą Żołnierek, koordynator prowincjalny salezjanów współpracowników warszawskich p. Elżbieta Gawłowska, ochotniczki Księdza Bosko - p. Arleta i p. Anna, byli wychowankowie salezjańscy - p. Krzysztof Majkowski i p. Ryszard Kotarski. Po modlitwie poprowadzonej przez ks. Andrzeja Wujka, wybrano siedmiu sekretarzy Kapituły: ks. D. Mikołajczyka, dk. Łukasza Biziewskiego, ks. Piotra Kępę, ks. Tomasza Łukaszuka, ks. Adama Pasika, ks. Adama Węgrzyna i ks. Piotra Wyszyńskiego. Następnie kierownik Kapituły ks. Przemysław Solarski dokonał uroczystego otwarcia. Po otwarciu inspektor powitał wszystkich obecnych, a po nim zabrali głos zaproszeni goście. Dalej ks. Dariusz Mikołajczyk odczytał przesłania dla uczestników Kapituły od abpa Grzegorza Rysia z Łodzi oraz inspektora Jarosława Pizonia z Wrocławia. Kolejnymi punktami było: sprawozdanie z wyborów delegatów, jakiego dokonał ks. Wojciech Witkowski; przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej przez ks. Dariusza Mikołajczyka; sprawdzenie obecności przez ks. Dariusza Mikołajczyka; wybór Komisji Skrutacyjnej KI przez aklamację według propozycji kierownika KI - wybrano ks. Marka Wyszomierskiego, ks. Daniela Kwietniewskiego i ks. Jarosława Stasińskiego; powołanie Komisji Prawno-Merytorycznej przez inspektora w składzie ks. Wojciech Witkowski, ks. Victor Haidukevich i ks. Dariusz Mikołajczyk; mianowanie przez inspektora zastępcy Kierownika KI, którym został ks. Jacek Zdzieborski; mianowanie przez inspektora rzecznika prasowego KI w osobie ks. Macieja Makuły; wyznaczenie przez inspektora odpowiedzialnego za celebracje liturgiczne, którym był ks. Łukasz Owsianko.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Kapituła Młodych 2019

W dniach 11-13 stycznia 2019 roku w Czerwińsku nad Wisłą odbyła się IV Kapituła Młodych Inspektorii św. Stanisława Kostki. Kapituła ta, czyli spotkanie przedstawicieli wszystkich środowisk młodzieżowych z każdego dzieła w Inspektorii, odbywa się co roku. Jest to odpowiedź na pragnienie młodzieży i realizacja postanowienia Kapituły Inspektorialnej salezjanów w 2016 roku.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło 30 młodych ludzi reprezentujących 10 naszych placówek: Ełk, Głosków, Legionowo, Łódź – Wodna, Płock, Sokołów Podlaski, Suwałki, Warszawa – SOM, Woźniaków i Żyrardów. Za organizację Kapituły Młodych odpowiedzialny był wikariusz inspektora ks. Przemysław Solarski oraz współbracia z Ośrodka „Emaus” – ks. Przemysław Kawecki i ks. Piotr Wyszyński. Wspólnota w Czerwińsku nad Wisłą gościnne przyjęła naszą młodzież. Bardzo cieszyła w tym roku obecność sześciu młodych współbraci z domów formacyjnych w Lądzie i Krakowie. Również młodzi pozytywnie odebrali ich udział i towarzyszenie, co podkreślali w swoich wypowiedziach.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Inspektorat

Inspektor

Patron Inspektorii

Założyciel

Patron Zgromadzenia

Ksiądz Generał