Back to Top

Towarzystwo św. Franciszka Salezego

SALEZJANIE

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - PLE

plbeendeit

Wiązanka 2019

Rozważanie tygodnia

Dzisiaj

Kalendarium Inspektorialne

INSPEKTORIA WARSZAWSKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
WSPÓŁBRACI
NOWICJUSZY
DOMÓW
ORATORIA
SZKÓŁ

Z życia Inspektorii:

Życzenia Świąteczne

„Wielokrotnie i na różne sposoby
przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach
przemówił do nas przez Syna.”
(Hbr 1, 1-2)

CZCIGODNI WSPÓŁBRACIA,
spotykając się przy wigilijnym stole, możemy sobie na nowo uświadomić, że Bóg pragnie być w relacji z człowiekiem i komunikuje się z nim w różnoraki sposób. Przemawia do nas przez świat stworzony, wydarzenia czy innych ludzi. Przemawia nade wszystko przez swoje Słowo objawione i natchnienia Ducha. Najmocniejszym komunikatem Ojca był i jest ciągle Jezus Chrystus – wcielone Słowo. Dlatego betlejemskie wydarzenie narodzenia Syna Bożego, które świętujemy każdego roku, nieustannie z wielką mocą przemawia do naszych serc.
Boże Narodzenie uczy nas komunikowania się z Bogiem i z ludźmi. Uczy nas języka miłości, budowania relacji, dostrzegania innych, cierpliwego słuchania, stawania się pokornym. Kiedy więc łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, śpiewamy razem kolędy, a nade wszystko gromadzimy przy Chrystusowym ołtarzu, to nasze intencje, słowa i gesty mogą się stawać prawdziwym wyrazem jedności i pokoju, jakie niesie Pan całemu stworzeniu w zbawczym wydarzeniu Wcielenia.
Niech więc ten świąteczny klimat refleksji i modlitwy, wspólnych spotkań, składania życzeń, pomoże nam przemieniać nasze braterskie życie, aby stawało się ono okazją do pogłębiania wiary, umacniania wspólnot i rozpalania gorliwości apostolskiej na wzór Księdza Bosko.
Pamiętając w modlitwie, przesyłam wszystkim Współbraciom moje świąteczne życzenia pięknych przeżyć duchowych czasu Narodzenia Pańskiego, wszelkich potrzebnych darów Bożych i radości wspólnego świętowania. W moją modlitwę i życzenia włączam również wszystkich naszych bliskich, Rodzinę Salezjańską, współpracowników i szczególnie dzieci i młodzież.

Z darem świątecznej modlitwy
ks. dr Andrzej WUJEK SDB
Inspektor

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Znamy już nazwisko przyszłego Inspektora

13 grudnia 2018 r. przełożony generalny salezjanów ks. Ángel Fernández Artime mianował ks. Tadeusza Jareckiego nowym inspektorem inspektorii warszawskiej salezjanów na lata 2019-2025.

Ks. Tadeusz Jarecki SDB urodził się w 1962 r. w Zwoleniu. Do Zgromadzenia Salezjańskiego wstąpił w roku 1982, a rok później złożył pierwszą profesję zakonną w Czerwińsku nad Wisłą. Po dwuletnich studiach filozoficznych w studentacie w Woźniakowie został skierowany na praktykę duszpastersko-pedagogiczną (tzw. asystencję). Pierwszy rok spędził we wspólnocie w Głoskowie, a drugi w Terni (Włochy). Dalsze studia teologiczne kontynuował w latach 1987-1991 w międzynarodowym studentacie teologicznym w Cremisan (Izrael). Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1991 w Woźniakowie. Przez kolejny rok pracował w duszpasterstwie powołaniowym, a w latach 1992-97 studiował pedagogikę na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Studia zwieńczył doktoratem z pedagogiki i powrócił do Polski. Przez dziewięć lat pracował w salezjańskim studentacie w Łodzi: przez dwa lata jako wykładowca, a przez następne siedem jako dyrektor wspólnoty teologicznej, w tym przez trzy lata także jako rektor. W latach 2006/2007 był wikariuszem inspektora, w kolejnych latach przebywał: rok w Anglii na nauce języka oraz rok w Łodzi. Od 2009 roku jest proboszczem parafii oraz dyrektorem wspólnoty zakonnej w Ełku. Ks. Tadeusz w latach 2003-2007 oraz 2010-2013 pełnił funkcję radcy inspektorialnego do spraw formacji.

Księdzu Inspektorowi Nominatowi życzymy błogosławieństwa Bożego w posłudze, do której został powołany w inspektorii warszawskiej salezjanów.

Źródło: salezjanie.pl

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Udzielenie posługi akolitatu

8 grudnia to w naszym Zgromadzeniu jedna z ważniejszych dat. W Kościele Powszechnym obchodzimy wtedy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ponadto w naszym Zgromadzeniu to dzień, kiedy wspominamy spotkanie ks. Bosko z Bartkiem Garellim, które uważamy za początek oratorium salezjańskiego, a dla wspólnoty teologicznej w Krakowie, to także tradycyjnie dzień w którym udziela się posługi akolitatu współbraciom kursu czwartego.

Z tej okazji do Krakowa przybyli ks. Przemysław Solarski SDB – Wikariusz Księdza Inspektora Inspektorii św. Stanisława Kostki, ks. Jacek Szewczyk SDB z Warszawy, bliscy nowoustanowionych akolitów z Suwałk i Kutna, a także inni znamienici goście.

Ksiądz Adam Parszywka – Inspektor Inspektorii św. Jacka udzielił tej posługi 5 współbraciom. Z naszej Inspektorii byli to Adrian Arkita oraz Damian Mackiewicz. W modlitwie nad kandydatami i symbolicznym geście przekazania pateny z chlebem, który staje się Ciałem Jezusa, nasi bracia otrzymali mandat niesienia Chrystusa, tym którzy Go potrzebują, szczególnie chorym i opuszczonym. Stając się nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii zobowiązali się do świadczenia o Jezusie, krocząc za Nim z bliska, a także otrzymali uprawnienia do wystawiania Najświętszego Sakramentu do adoracji, udzielania komunii podczas mszy świętej i poza nią, a także puryfikowania naczyń liturgicznych.

Podczas okolicznościowej homilii Ksiądz Inspektor przybliżył zgromadzonym postać Maryi Niepokalanej jako przewodniczki na drogach powołania salezjańskiego i kapłańskiego, a także w krótkich słowach wyjaśnił ideę posługi akolitatu jako kolejnego stopnia w drodze do święceń kapłańskich.

Po uroczystej Eucharystii mieliśmy okazję wysłuchania recitalu seminaryjnego chóru „Canticum” pod dyrekcją p. dra Andrzeja Korzeniowskiego, który przygotował kilka pieśni maryjnych.

Na zakończenie udaliśmy się do zakonnego refektarza, by czas naszego świętowania przedłużyć przy stole.

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Grudniowe spotkanie Duszpasterzy Młodzieżowych

Aż 18 Współbraci przybyło w sobotę, 1 grudnia 2018 na zaproszenie księdza Radcy Przemysława Kaweckiego sdb na kolejne spotkanie Duszpasterzy Młodzieżowych, tym razem do Domu Inspektorialnego w Warszawie. Mieliśmy okazję wysłuchać wykładu O. Rafała Huzarskiego SJ, naszych Współbraci na temat "Duszpasterstwo młodzieży w szkole salezjańskiej. Blaski i cienie katechezy szkolnej" (i nie tylko salezjańskiej), króciutko omówić sprawy bieżące i wspólnie koncelebrować Eucharystię ze Słowem księdza Radcy. Dziękujemy księdzu Przemysławowi za zorganizowanie tak ciekawego spotkania, zaś księdzu Ekonomowi i Wspólnocie z Kawęczyńskiej za miłą gościnę...

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Pogrzeb śp. ks. Kazimierza Walczuka sdb

W czwartek, 29 listopada 2018 roku, w kościele pw. św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim pożegnaliśmy naszego współbrata, ks. Kazimierza Walczuka, salezjanina. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap., a homilię wygłosił siostrzeniec Zmarłego. W koncelebrze uczestniczyło ponad 40 kapłanów - salezjanów i księży diecezjalnych. Ks. Kazimierz przez wiele lat ofiarnie pracował na Białorusi, a ostatnie lata spędził we wspólnocie sokołowskiej, pomagając w salezjańskiej parafii. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Inspektorat

Inspektor

Patron Inspektorii

Założyciel

Patron Zgromadzenia

Ksiądz Generał