Back to Top

Towarzystwo św. Franciszka Salezego

SALEZJANIE

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - PLE

plbeendeit

Wiązanka 2019

Rozważanie tygodnia

Dzisiaj

Kalendarium Inspektorialne

INSPEKTORIA WARSZAWSKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
WSPÓŁBRACI
NOWICJUSZY
DOMÓW
ORATORIA
SZKÓŁ

Z życia Inspektorii:

Formacja formatorów i MKF

 W dniach 6-9 czerwca 2018 roku wychowawcy z salezjańskich domów formacyjnych w Polsce spotkali się w Lądzie na dorocznym zjeździe formacyjnym. Tematykę wyznaczały zagadnienia, jakie wypłynęły z ankiet przeprowadzonych wśród współbraci młodszych na temat towarzyszenia duchowego na poszczególnych etapach formacji salezjańskiej. Formatorzy mieli też okazję zwiedzić zespół klasztorny benedyktynów z drugiej połowy XI w. w Mogilnie oraz romański zespół zabudowań na wzgórzu św. Wojciecha z ponorbertańskim kościołem Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny oraz Rotundą św. Prokopa w Strzelnie. Spotkanie, zwane formacją formatorów, prowadził ks. Zenon Klawikowski (PLN) - koordynator regionalny ds. formacji. Obecni byli formatorzy z Czerwińska nad Wisłą, Kopca, Lądu i Krakowa. W ramach zjazdu odbyło się też posiedzenie Międzyinspektorialnej Komisji Formacji, w skład której wchodzą wikariusze inspektorów będący delegatami ds. formacji oraz przedstawiciel salezjanów koadiutorów. Z naszej inspektorii w formacji formatorów uczestniczyli ks. wikariusz Przemysław Solarski, ko. Karol Domagała, ks. Piotr Wyszyński i ks. Dariusz Kozłowski.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Rekolekcje dla asystentów

 W dniach 1-7 czerwca 2018 roku współbracia asystenci z wszystkich polskich inspektorii przeżywali swoje rekolekcje w Czerwińsku nad Wisłą. Głoszącym był ks. Jacek Szewczyk, a nad asystentami czuwał ks. Radosław Błaszczyk (PLO) z Lądu. Z naszej inspektorii uczestniczył kl. Jacek Banasiuk, który jest asystentem w Lutomiersku.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Międzyinspektorialne spotkanie prenowicjuszy

W dniach 1-4 czerwca 2018 roku w Lądzie spotkali się prenowicjusze wszystkich polskich inspektorii. Organizatorem spotkania był ks. Dominik Chmielewski (PLN), a kandydatom do Zgromadzenia Salezjańskiego towarzyszyli również ks. Piotr Wyszyński (PLE) i ks. Tomasz Hawrylewicz (PLO). W ramach zjazdu odbyły się też spotkania z ks. inspektorem Jarosławem Pizoniem z Wrocławia i ks. wikariuszem Przemysławem Solarskim z Warszawy. Do Lądu zjechało 19 prenowicjuszy, a kilku było nieobecnych z ważnych powodów. Z inspektorii warszawskiej w tym spotkaniu uczestniczyło 3 kandydatów.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Pogrzeb śp. Wojciecha Wyszomierskiego

W poniedziałek, 4 czerwca 2018, pożegnaliśmy zmarłego tatę naszego współbrata ks. Marka, który w wieku 84 lat zakończył swoją doczesną drogę. Pogrzeb odbył się w naszym salezjańskim kościele św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim. Mszy św. przewodniczył syn zmarłego ks. Marek, a kazanie wygłosił ks. Piotr Sosnowski. Śp. Wojciecha Wyszomierskiego żegnali jego żona, cztery córki i syn, rodzina i znajomi. W Mszy pogrzebowej uczestniczyło 32 kapłanów.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Spotkanie BWS Polska

29 maja 2018 roku we Wrocławiu miało miejsce spotkanie poświęcone BWS, czyli byłym wychowankom salezjańskim. Obecni byli delegaci salezjanów i salezjanek oraz przedstawiciele byłych wychowanków z różnych dzieł salezjańskich w Polsce. Z naszej inspektorii obecny był ks. wikariusz Przemysław Solarski. Uczestnicy dzielili się doświadczeniem i trudnościami w organizacji i animacji BWS na poziomie lokalnym i inspektorialnym. Szukano pomysłów ożywienia i rozwoju tej grupy Rodziny Salezjańskiej w Polsce. W programie spotkania była również wspólna Eucharystia i obiad.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Inspektorat

Inspektor

Patron Inspektorii

Założyciel

Patron Zgromadzenia

Ksiądz Generał