Back to Top

Towarzystwo św. Franciszka Salezego

SALEZJANIE

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - PLE

plbeendeit

Wiązanka 2019

Facebook

Dzisiaj

Kalendarium Inspektorialne

INSPEKTORIA WARSZAWSKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
WSPÓŁBRACI
NOWICJUSZY
DOMÓW
ORATORIA
SZKÓŁ

Z życia Inspektorii:

Poświęcenie kościoła pw. św. Jana Bosko w Ostródzie

"Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni" (Rytuał).

9 czerwca – w 150 rocznicę poświęcenia Bazyliki Maryi Wspomożycielki Wiernych w Turynie i 25 rocznicę istnienia parafii św. Jana Bosko w Ostródzie – przeżywaliśmy uroczystość poświęcenia tej właśnie świątyni. Punktualnie o godzinie 11:00 spod domu zakonnego w Wałdowie wyruszyła procesja wejścia. Licznie przybyli parafianie oczekiwali na ten podniosły moment, czego wyraz dali w żywym zaangażowaniu w liturgię tego dnia. Przybyło ok 70 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, a także klerycy seminarium salezjańskiego w Krakowie. Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński, oraz Ksiądz Inspektor Andrzej Wujek SDB. 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusa

Salezjańska bazylika Najświętszego Serca Jezusa w Warszawie gościła w dniach 8-9 czerwca 2018 roku kopię cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Podczas wieczornej Mszy św. w piątek, ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński ustanowił naszą bazylikę diecezjalnym sanktuarium Najświętszego Serca Jezusa przy licznym udziale salezjanów, kapłanów diecezjalnych i zakonnych, sióstr zakonnych, dzieci, grup parafialnych i parafian.

 

 

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Spotkanie Duszpasterzy Młodzieżowych w Olsztynie

Wieczorem w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, duszpasterze młodzieżowi naszej Prowincji zjechali się w Hotelu Manor w Olsztynie, aby po zjedzeniu smacznego posiłku udać się pod wodzą księdza Radcy Kaweckiego, do pracy warsztatowej na tematy podane przez księdza Fabbio Attarda po spotkaniu ogólnopolskim. Po spotkaniu mogliśmy zobaczyć końcówkę meczu polskiej reprezentacji z Chile i mogliśmy udać się wymianie poglądów i pomysłów na pracę młodzieżową i nie tylko w naszych placówkach. 

W sobotni ranek, po śniadaniu udaliśmy się do pobliskiego Oratorium, gdzie odbywała się reszta zajęć. Do południa zostaliśmy lepiej zaznajomieni z Podstawą Programową Duszpasterstwa Młodzieży przez księdza Darka Jóźwika, w południe odprawiliśmy Mszę świętą w kościele "pięciu Wawrzyńców" z homilią księdza Radcy Kaweckiego. Po obiedzie wzięliśmy udział w szkoleniu na temat RODO, które przeprowadziła Pani Dorota Brandeburg z firmy AudytiWycena. Po bardzo ciekawym szkoleniu, bardzo uRODOwani omówiliśmy sprawy bieżące (pod koniec przybył ksiądz Inspektor) i po kolacji, rozjechaliśmy się do naszych placówek.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Formacja formatorów i MKF

 W dniach 6-9 czerwca 2018 roku wychowawcy z salezjańskich domów formacyjnych w Polsce spotkali się w Lądzie na dorocznym zjeździe formacyjnym. Tematykę wyznaczały zagadnienia, jakie wypłynęły z ankiet przeprowadzonych wśród współbraci młodszych na temat towarzyszenia duchowego na poszczególnych etapach formacji salezjańskiej. Formatorzy mieli też okazję zwiedzić zespół klasztorny benedyktynów z drugiej połowy XI w. w Mogilnie oraz romański zespół zabudowań na wzgórzu św. Wojciecha z ponorbertańskim kościołem Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny oraz Rotundą św. Prokopa w Strzelnie. Spotkanie, zwane formacją formatorów, prowadził ks. Zenon Klawikowski (PLN) - koordynator regionalny ds. formacji. Obecni byli formatorzy z Czerwińska nad Wisłą, Kopca, Lądu i Krakowa. W ramach zjazdu odbyło się też posiedzenie Międzyinspektorialnej Komisji Formacji, w skład której wchodzą wikariusze inspektorów będący delegatami ds. formacji oraz przedstawiciel salezjanów koadiutorów. Z naszej inspektorii w formacji formatorów uczestniczyli ks. wikariusz Przemysław Solarski, ko. Karol Domagała, ks. Piotr Wyszyński i ks. Dariusz Kozłowski.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Rekolekcje dla asystentów

 W dniach 1-7 czerwca 2018 roku współbracia asystenci z wszystkich polskich inspektorii przeżywali swoje rekolekcje w Czerwińsku nad Wisłą. Głoszącym był ks. Jacek Szewczyk, a nad asystentami czuwał ks. Radosław Błaszczyk (PLO) z Lądu. Z naszej inspektorii uczestniczył kl. Jacek Banasiuk, który jest asystentem w Lutomiersku.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Inspektorat

Inspektor

Patron Inspektorii

Założyciel

Patron Zgromadzenia

Ksiądz Generał