Back to Top

Towarzystwo św. Franciszka Salezego

SALEZJANIE

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - PLE

plbeendeit

Wiązanka 2019

Rozważanie tygodnia

Dzisiaj

Kalendarium Inspektorialne

INSPEKTORIA WARSZAWSKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
WSPÓŁBRACI
NOWICJUSZY
DOMÓW
ORATORIA
SZKÓŁ

Z życia Inspektorii:

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

W dniach 15-16 maja 2018 roku miało miejsce spotkanie wyższych przełożonych męskich zgromadzeń polskich, tym razem wraz z rektorami seminarów zakonnych. Uczestnicy spotkania gościli u zmartwychwstańców w Krakowie. Obecni byli również nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio, bp Jacek Kiciński CMF, bp Jan Niemiec i s. Dawida Ryll CSMA. Głównym tematem było przesłanie dokumentu Młode wino, nowe bukłaki w kontekście obecnego stanu życia konsekrowanego w Polsce. Został odczytany referat sekretarza Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego abpa Jose Rodrigueza Carballo OFM przygotowany na tę okazję. Ponadto dyskutowano o nowych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Oprócz tego poruszano różne sprawy prawne i organizacyjne związane z życiem konsekrowanym i relacjami między zakonami a diecezjami. Z naszej inspektorii w spotkaniu uczestniczyli ks. wikariusz Przemysław Solarski i ks. rektor Dariusz Kozłowski. 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Konferencja Salezjańskich Inspektorii Polskich

W dniach 14-16 maja 2018 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie KSIP, w którym pod przewodnictwem radcy regionalnego ks. Tadeusza Rozmusa uczestniczyli inspektorzy z Polski - ks. Andrzej Wujek (PLE), ks. Jarosław Pizoń (PLO), ks. Adam Parszywka (PLS), ks. Roman Jachimowicz (PLN) - oraz ks. Karol Manik (UKR) i ks. Viktar Haidukevich (Delegatura na Białorusi). Na spotkanie zostali również zaproszeni odpowiedzialni za animację różnych sektorów na poziomie międzyinspektorialnym, w tym ks. Jacek Zdzieborski (misje) i ks. Wojciech Kułak (komunikacja społeczna). We wtorek cały dzień poświęcono duszpasterstwu młodzieży, dlatego w tym dniu uczestniczyli również ks. Fabio Attard (radca generalny ds. duszpasterstwa młodzieży) wraz z ks. Tarcizio Morais oraz delegaci inspektorialni ds. duszpasterstwa młodzieży ze swoimi komisjami. Z naszej inspektorii obecni byli na spotkaniu ks. Przemysław Kawecki, ks. Piotr Wyszyński, ks. Jacek Szewczyk, ks. Adam Węgrzyn, ks. Marian Chalecki, ks. Adam Pasik i ks. Łukasz Owsianko. W ostatnim dniu KSIP uczestniczył w zastępstwie inspektora ks. wikariusz Przemysław Solarski.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Być diakonem...

Diakonat – pierwszy stopień święceń kapłańskich - wezwanie do tego by być sługą w Kościele. Do tego momentu przygotowywaliśmy się przez 8 lat, ale nadal jest to dla nas łaską a nie naszą zasługą. Przez lata formacji w naszych sercach i umysłach często pojawiała się chęć by dzień święceń już nadszedł… i stało się… Od 12 maja jesteśmy diakonami Kościoła Katolickiego.

W kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach, w obecności naszych najbliższych, współbraci i przyjaciół wydarzył się jeden z najważniejszych momentów naszego życia. Weszliśmy do świątyni jako alumni, a wyszliśmy z niej jako diakoni posłani bo głosić Ewangelię i pełnić dzieła miłosierdzia. Przez nałożenie rąk Jego Ekscelencji Aleksandra Jaszewskiego – biskupa pomocniczego archidiecezji mińsko – mohylewskiej, a zarazem naszego współbrata – oraz modlitwę konsekracyjną, zostaliśmy włączeni do stanu duchowieństwa. Otrzymaliśmy dar, którego nie da się opisać słowami.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Zakończenie Wizytacji Nadzwyczajnej

W dniu 10 kwietnia 2018 roku w Różanymstoku miały miejsce spotkania kończące Wizytację Nadzwyczajną w warszawskiej Inspektorii św. Stanisława Kostki, przeprowadzoną przez radcę regionalnego z Rzymu, ks. Tadeusza Rozmusa. Najpierw Ksiądz Wizytator spotkał się z Inspektorem i Radą Inspektorialną, a potem również z wszystkimi przełożonymi wspólnot, proboszczami i dyrektorami szkół. Po przedstawieniu końcowych wniosków powizytacyjnych, celebrowano wspólnie Eucharystię w sanktuarium różanostockim. Po Mszy św. było spotkanie braterskie.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Ministranci Inspektorii Warszawskiej w Ostródzie

Jak co roku, w pierwszy weekend maja, ministranci inspektorii warszawskiej spotkali się w Ostródzie by wspólnie przeżywać Dominikalia, czyli święto ku czci św. Dominika Savio.  Zgodnie z zamysłem ks. Bosko świętować należy w każdym aspekcie; stąd świętowaliśmy przy ołtarzu, oraz na boisku, w białych komżach i krótkich spodenkach.

W piątkowy wieczór na Ośrodku Salezjańskim w Kaczorach zrobiło się gwarno. Przybyło ponad 200 ministrantów wraz ze swoimi opiekunami – salezjanami i świeckimi. Po kolacji i wieczornych modlitwach, był czas na zgłoszenia do turnieju piłkarzyków i tenisa stołowego, oraz integrację.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Inspektorat

Inspektor

Patron Inspektorii

Założyciel

Patron Zgromadzenia

Ksiądz Generał