Back to Top

Towarzystwo św. Franciszka Salezego

SALEZJANIE

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - PLE

plbeendeit

Wiązanka 2019

Rozważanie tygodnia

Dzisiaj

Kalendarium Inspektorialne

INSPEKTORIA WARSZAWSKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
WSPÓŁBRACI
NOWICJUSZY
DOMÓW
ORATORIA
SZKÓŁ

Z życia Inspektorii:

Zakończenie Wizytacji Nadzwyczajnej

W dniu 10 kwietnia 2018 roku w Różanymstoku miały miejsce spotkania kończące Wizytację Nadzwyczajną w warszawskiej Inspektorii św. Stanisława Kostki, przeprowadzoną przez radcę regionalnego z Rzymu, ks. Tadeusza Rozmusa. Najpierw Ksiądz Wizytator spotkał się z Inspektorem i Radą Inspektorialną, a potem również z wszystkimi przełożonymi wspólnot, proboszczami i dyrektorami szkół. Po przedstawieniu końcowych wniosków powizytacyjnych, celebrowano wspólnie Eucharystię w sanktuarium różanostockim. Po Mszy św. było spotkanie braterskie.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Ministranci Inspektorii Warszawskiej w Ostródzie

Jak co roku, w pierwszy weekend maja, ministranci inspektorii warszawskiej spotkali się w Ostródzie by wspólnie przeżywać Dominikalia, czyli święto ku czci św. Dominika Savio.  Zgodnie z zamysłem ks. Bosko świętować należy w każdym aspekcie; stąd świętowaliśmy przy ołtarzu, oraz na boisku, w białych komżach i krótkich spodenkach.

W piątkowy wieczór na Ośrodku Salezjańskim w Kaczorach zrobiło się gwarno. Przybyło ponad 200 ministrantów wraz ze swoimi opiekunami – salezjanami i świeckimi. Po kolacji i wieczornych modlitwach, był czas na zgłoszenia do turnieju piłkarzyków i tenisa stołowego, oraz integrację.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Spotkanie inspektorów Regionu Europa Środkowa i Północna

W dniach 2-5 maja 2018 roku w Lyonie miało miejsce spotkanie inspektorów Regionu Europa Środkowa i Północna prowadzone przez radcę generalnego ks. Tadeusza Rozmusa. Tematem było towarzyszenie w różnych sektorach życia i działalności inspektorii, dlatego na spotkanie przybyli również inni radcy generalni: wikariusz ks. Francesco Cereda, ekonom ko. Jean Paul Muller, od formacji ks. Ivo Coelho, od duszpasterstwa młodzieży ks. Fabio Attard, od komunikacji społecznej ks. Filiberto Gonzalez. W spotkaniu uczestniczyli inspektorzy regionu. W zastępstwie inspektora warszawskiego w spotkaniu brał udział wikariusz ks. Przemysław Solarski. Oprócz codziennej pracy, był też czas na wspólną modlitwę, spotkania braterskie ze współbraćmi z lyońskich wspólnot oraz na zwiedzanie Lyonu i dzieł salezjańskich.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

XXIX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej

29 kwietnia 2018 roku rozpoczęły się XXIX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Krakowie, w których uczestniczy ok. 2000 młodych sportowców z 23 krajów. Po południu, w kościele św. Stanisława Kostki na Dębnikach, Mszy św. przewodniczył radca generalny ks. Tadeusz Rozmus. Po Eucharystii w radosnym przemarszu przez miasto wszyscy uczestnicy Igrzysk udali się do Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie miało miejsce oficjalne otwarcie XXIX Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej, którego dokonał Georg Leibold, prezydent PGS International. Z naszej inspektorii warszawskiej, w uroczystym otwarciu uczestniczył ks. wikariusz Przemysław Solarski i ks. Edward Pleń, wiceprezes SALOS RP. Nasza młodzież z salezjanami i trenerami przyjechała z Ełku, Łodzi, Ostródy, Płocka, Suwałk, Woźniakowa i Żyrardowa, aby w dniach 29.04-3.05 brać udział w zmaganiach sportowych.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Inspektorialne Spotkanie Animatorów

 W dniach 27-30 kwietnia 2018 r. w Głoskowie odbyło się Inspektorialne Spotkanie Animatorów. Przyjechało ok. 170 młodych ludzi, którzy w tych dniach wspólnie się formowali, modlili, zwiedzali i bawili. Nad całością spotkania czuwali współbracia z Ośrodka "Emaus" oraz wspólnota z Głoskowa. Animatorzy mieli okazję zwiedzić zamek w Czersku czy też przejechać się kolejką turystyczną. W niedzielę na spotkaniu obecny był ks. inspektor Andrzej Wujek, który przewodniczył Eucharystii.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Inspektorat

Inspektor

Patron Inspektorii

Założyciel

Patron Zgromadzenia

Ksiądz Generał