Back to Top

Towarzystwo św. Franciszka Salezego

SALEZJANIE

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - PLE

plbeendeit

Wiązanka 2019

Rozważanie tygodnia

Dzisiaj

Kalendarium Inspektorialne

INSPEKTORIA WARSZAWSKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
WSPÓŁBRACI
NOWICJUSZY
DOMÓW
ORATORIA
SZKÓŁ

Z życia Inspektorii:

Rozważanie tygodnia

 Jezusowe błogosławieni jesteściebiada wam to dwie drogi życia, dwa rodzaje wyborów. Pozornie wydaje się to mało sensowne, że droga błogosławieństwa wiedzie przez ubóstwo, głód, płacz i pogardę, a droga potępienia przez bogactwo, nasycenie, śmiech i pochwałę. Czyżby Bóg był przeciwny szczęściu człowieka i wolał dla niego życie trudne niż przyjemne?

Odpowiedź jest jednak inna i trzeba ją odnaleźć w tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa, którą każdej niedzieli celebruje uroczyście cały Kościół. Św. Paweł pisał, że my w Chrystusie nadzieję pokładamy, który zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Chodzi więc o to, żeby całą nadzieję pokładać w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, a nie w innych rzeczach czy ludziach. To, co jest na świecie, nie musi być złe samo w sobie, ale jeśli staje się ważniejsze od Boga i bardziej w tym pokładamy ufność niż w Bogu, to daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach.

Dlatego prorok Jeremiasz mówi, że jest przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. I porównuje go do dzikiego krzewu na stepie, który nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Natomiast błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców.

Nasze życie staje się pięknym, silnym, zdrowym drzewem, które wydaje dobre owoce, gdy jest zakorzenione w Bogu poprzez modlitwę, sakramenty, Słowo Boże i uczynki miłości. Wówczas nawet trudne chwile nie są w stanie go zniszczyć, bo osłania go Boże błogosławieństwo.

ks. Przemysław Solarski SDB

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Inspektor (Prowincjał) - ks. dr Andrzej Wujek SDB

Inspektorem (Prowincjałem) Inspektorii św. Stanisława Kostki od roku 2013 jest ks. dr Andrzej Wujek SDB.

Ks. Andrzej Wujek urodził się 12 czerwca 1961 roku w Prostyni. Do salezjańskiego Nowicjatu w Czerwińsku wstąpił w 1980 roku, w 1987 w Kawnicach złożył śluby wieczyste, a święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku w Lądzie. Z wykształcenia jest magistrem teologii (Ląd) i doktorem filozofii (KUL, rozprawa na temat: Istnienie Boga i Jego natura w „Summa philosophiae” przypisywanej Robertowi Grosseteste).

Pełnił kolejno następujące funkcje: student filozofii KUL; wicerektor i wykładowca w Seminarium w Łodzi; wikariusz dyrektora i wykładowca w Seminarium w Łodzi; dyrektor postnowicjatu i wykładowca w Seminarium w Łodzi; ekonom, doktorant KUL, a następnie wikariusz dyrektora w Lublinie; wikariusz inspektora i delegat ds. Rodziny Salezjańskiej w Warszawie. Obecnie jest Inspektorem w Warszawie i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n/ Wartą.

 

Poprzedni przełożeni Inspektorii św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie:

ks. Sławomir Łubian SDB 2007-2013
ks. Jan Niewęgłowski SDB 2002-2007
ks. Józef Struś SDB 1997-2002
ks. Zbigniew Malinowski SDB 1990-1997
ks. Zdzisław Weder SDB 1984-1990
ks. Wojciech Szulczyński SDB 1978-1984
ks. Stanisław Styrna SDB 1976-1978
ks. Feliks Żołnowski SDB 1970-1976
ks. Andrzej Świda SDB 1965-1970
ks. Józef Strus SDB 1959-1965
ks. Stanisław Rokita SDB 1947-1959
ks. Wojciech Balawajder SDB 1940-1947
ks. Stanisław Pływaczyk SDB 1933-1940

Przełożeni Polskiej Inspektorii św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie:

ks. Antoni Symior SDB 1930-1933
ks. Antoni Hlond SDB (Chlondowski) 1925-1933
ks. Pietro Tirone SDB 1922-1925

Przełożeni Inspektorii Polsko-Jugosłowiańskiej św. Stanisława Kostki z siedzibą w Oświęcimiu:

ks. Pietro Tirone SDB 1919-1922

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Inspektorat

Inspektor

Patron Inspektorii

Założyciel

Patron Zgromadzenia

Ksiądz Generał