Pierwsze kontakty Księdza Bosko z Polską rozpoczęły się po Powstaniu Styczniowym, kiedy młodzi emigranci znajdowali schronienie w Turynie. Ksiądz Bosko utrzymywał także relacje z niektórymi polskimi rodzinami, jak np. Czartoryscy. W Lombriasco (Włochy) powstał zakład wychowawczy dla Polaków. Młodzi Polacy wstępują także do Zgromadzenia Salezjańskiego.

Prawdopodobnie ok. 1889 roku rozpoczęto przygotowanie projektu pierwszej ekspedycji salezjańskiej na ziemie polskie. Ksiądz Rua zamierzał tam wysłać Augusta Czartoryskiego z księdzem Bronisławem Markiewiczem, jednak słabe zdrowie Augusta nie pozwoliło na realizację tego projektu.

Pierwszym salezjaninem, który przybył do Polski jesienią 1892 roku, aby w nadzwyczaj skromnych warunkach rozpocząć dzieło salezjańskie w osadzie zwanej Miejsce (dziś Miejsce Piastowe), otwierając „Dom Księdza Bosko”, był ks. Bronisław Markiewicz. Była to pierwsza placówka salezjańska na ziemi polskiej. Jednak w 1897 roku ks. Markiewicz (dziś błogosławiony) opuścił Zgromadzenie Salezjańskie, zakładając własne Zgromadzenie św. Michała Archanioła.

W 1898 roku salezjanie przybywają do Oświęcimia, na zaproszenie kardynała Jana Puzyny, biskupa krakowskiego. Ksiądz Rua wysyła tam księdza Franciszka Trawińskiego, do którego wkrótce dołączają dwaj klerycy. W 1899 roku przybywa ks. Emanuel Manassero jako dyrektor. Powstaje tam Zakład Wychowawczy. Wkrótce też zostaje otwarty Nowicjat oraz Instytuty filozoficzny i teologiczny. Dzieło Salezjańskie w Polsce rozwija się intensywnie.

Oświęcim był także siedzibą pierwszego Nowicjatu oraz Inspektorii Austro-Węgierskiej (1905). Po zakończeniu wojny, dekretem Przełożonego Generalnego z 27 listopada 1919 roku, utworzona została Inspektoria Polsko-Jugosłowiańska św. Stanisława Kostki z siedzibą w Oświęcimiu. Po wyłączeniu z niej domów słoweńskich i utworzeniu w 1922 roku jugosłowiańskiej Wizytatorii św. Cyryla i Metodego, siedzibę Inspektorii św. Stanisława Kostki przeniesiono do Warszawy.

18 listopada 1922 roku zostaje więc erygowana Polska Inspektoria Salezjańska z siedzibą w Warszawie pod wezwaniem św. Stanisława Kostki.

16 grudnia 1933 roku dochodzi do podziału na dwie Inspektorie: północną (św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie) i południową (św. Jacka z siedzibą w Krakowie).

16 grudnia 1979 roku z Inspektorii Warszawskiej zostaje wyodrębniona Inspektoria św. Wojciecha z siedzibą w Pile, zaś z Inspektorii Krakowskiej powstaje Inspektoria św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu.

29 lipca 2011 roku zostaje erygowana Delegatura Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Białorusi. Siedzibą Delegatury jest Mińsk.

Dziś salezjanie Inspektorii św. Stanisława Kostki tworzą 23 wspólnoty zakonne na terenie Polski oraz 3 na terenie Białorusi.

Pomocą dla Inspektora w pełnieniu posługi zarządzania jest Rada Inspektorialna. Również Delegatura na Białorusi ma swoją Radę.

Jest 10 Komisji Inspektorialnych: formacji i studiów; życia i dyscypliny zakonnej; duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego; ekonomiczna; fundacji i stowarzyszeń oraz projektów i dotacji; szkół i internatów; duszpasterstwa parafialnego; Rodziny Salezjańskiej; społecznego przekazu; budownictwa i wystroju wnętrz oraz konserwacji zabytków.

W Inspektorii prowadzimy różnorodne dzieła duszpasterskie i wychowawcze:

 • Salezjański Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy "EMAUS"
 • 23 Oratoria dla dzieci i młodzieży
 • 14 szkół (szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły muzyczne)
 • 7 internatów, burs i stancji dla młodzieży i studentów
 • 38 parafii, w tym 4 Sanktuaria Maryjne (Boruny, Czerwińsk nad Wisłą, Lwowiec, Różanystok)
 • 2 Duszpasterstwa Akademickie ("Węzeł" w Łodzi i "Petroklezja" w Płocku)
 • 2 Domy Rekolekcyjne (w Czerwińsku nad Wisłą i Woźniakowie)
 • Duszpasterstwo Harcerzy
 • 2 wakacyjne Ośrodki Młodzieżowe (w Lutomiersku „Don Bosco” i w Ostródzie-Kaczorach „Dominik”)
 • Salezjański Ośrodek Wychowawczy
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
 • Salezjański Ruch Ewangelizacyjny "SARUEL"
 • Teatr studencki „ITP” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS RP
 • Salezjański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łodzi
 • Pielgrzymki do Sanktuariów: Jasna Góra, Różanystok, Czerwińsk nad Wisłą; Międzynarodowa Pielgrzymka Suwałki-Wilno (Matka Boża Ostrobramska)
 • Grupy teatralne
 • Grupy muzyczne
 • Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci, lektorzy, ceremoniarze)
 • Katecheza w szkołach państwowych
 • Aktywności wakacyjne, które wieńczy „Campo Bosco”, czyli spotkanie młodzieży z całej Inspektorii w Czerwińsku nad Wisłą.

Misje: Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie jest jedną z największych salezjańskich prokur misyjnych. Działalność SOM-u jest oparta na współpracy wspólnot SDB i FMA oraz młodzieży. Składają się na nią: Adopcja na odległość, Wolontariat, Projekty Misyjne, Multimedia Don Bosco, Wydawnictwo, Animacja Misyjna, modlitwa, Dom Rekolekcyjny, Muzeum Misyjne, Sklepik Misyjny.

Przestrzeń środków komunikacji tworzą: Salezjański Portal Młodzieżowy bosko.pl, Wydawnictwo Salezjańskie, Księgarnie św. Jana Bosko w Warszawie i Łodzi.

Nauka: 26 współbraci uczy na poziomie akademickim, w uniwersytetach państwowych, w seminariach salezjańskich, diecezjalnych i zakonnych. Główne dziedziny naukowe naszych współbraci to: teologia, liturgika, katechetyka, homiletyka, prawo kanoniczne, filozofia, pedagogika, psychologia, literatura, muzyka, łacina.

Na terenie Inspektorii jest 6 grup Rodziny Salezjańskiej: Córki Maryi Wspomożycielki (Salezjanki, FMA), Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników, Ochotniczki Księdza Bosko (VDB), Byli Wychowankowie Salezjańscy, Zgromadzenie św. Michała Archanioła (Michalici, CSMA), Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła (Michalitki, CSSMA).