Delegatura Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Białorusi została erygowana 29 lipca 2011 roku. Jej siedzibą jest Mińsk. Pierwszym Delegatem został ks. Viktar Haidukevich SDB.

Delegatura posiada 3 erygowane wspólnoty (Minsk, Smarhon, Baraulany), do których przynależy kilka innych parafii.