Inspektorem (Prowincjałem) Inspektorii św. Stanisława Kostki od roku 2019 jest ks. dr Tadeusz Jarecki SDB.

Ks. Tadeusz Jarecki SDB urodził się w 1962 r. w Zwoleniu. Do Zgromadzenia Salezjańskiego wstąpił w roku 1982, a rok później złożył pierwszą profesję zakonną w Czerwińsku nad Wisłą. Po dwuletnich studiach filozoficznych w studentacie w Woźniakowie został skierowany na praktykę duszpastersko-pedagogiczną (tzw. asystencję). Pierwszy rok spędził we wspólnocie w Głoskowie, a drugi w Terni (Włochy). Dalsze studia teologiczne kontynuował w latach 1987-1991 w międzynarodowym studentacie teologicznym w Cremisan (Izrael). Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1991 w Woźniakowie. Przez kolejny rok pracował w duszpasterstwie powołaniowym, a w latach 1992-97 studiował pedagogikę na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Studia zwieńczył doktoratem z pedagogiki i powrócił do Polski. Przez dziewięć lat pracował w salezjańskim studentacie w Łodzi: przez dwa lata jako wykładowca, a przez następne siedem jako dyrektor wspólnoty teologicznej, w tym przez trzy lata także jako rektor. W latach 2006/2007 był wikariuszem inspektora, w kolejnych latach przebywał: rok w Anglii na nauce języka oraz rok w Łodzi. Od 2009 roku jest proboszczem parafii oraz dyrektorem wspólnoty zakonnej w Ełku. Ks. Tadeusz w latach 2003-2007 oraz 2010-2013 pełnił funkcję radcy inspektorialnego do spraw formacji.

Poprzedni przełożeni Inspektorii św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie:

ks. Andrzej Wujek SDB 2013-2019
ks. Sławomir Łubian SDB 2007-2013
ks. Jan Niewęgłowski SDB 2002-2007
ks. Józef Struś SDB 1997-2002
ks. Zbigniew Malinowski SDB 1990-1997
ks. Zdzisław Weder SDB 1984-1990
ks. Wojciech Szulczyński SDB 1978-1984
ks. Stanisław Styrna SDB 1976-1978
ks. Feliks Żołnowski SDB 1970-1976
ks. Andrzej Świda SDB 1965-1970
ks. Józef Strus SDB 1959-1965
ks. Stanisław Rokita SDB 1947-1959
ks. Wojciech Balawajder SDB 1940-1947
ks. Stanisław Pływaczyk SDB 1933-1940

Przełożeni Polskiej Inspektorii św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie:

ks. Antoni Symior SDB 1930-1933
ks. Antoni Hlond SDB (Chlondowski) 1925-1933
ks. Pietro Tirone SDB 1922-1925

Przełożeni Inspektorii Polsko-Jugosłowiańskiej św. Stanisława Kostki z siedzibą w Oświęcimiu:

ks. Pietro Tirone SDB 1919-1922