Inspektorem (Prowincjałem) Inspektorii św. Stanisława Kostki od roku 2013 jest ks. dr Andrzej Wujek SDB.

Ks. Andrzej Wujek urodził się 12 czerwca 1961 roku w Prostyni. Do salezjańskiego Nowicjatu w Czerwińsku wstąpił w 1980 roku, w 1987 w Kawnicach złożył śluby wieczyste, a święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku w Lądzie. Z wykształcenia jest magistrem teologii (Ląd) i doktorem filozofii (KUL, rozprawa na temat: Istnienie Boga i Jego natura w „Summa philosophiae” przypisywanej Robertowi Grosseteste).

Pełnił kolejno następujące funkcje: student filozofii KUL; wicerektor i wykładowca w Seminarium w Łodzi; wikariusz dyrektora i wykładowca w Seminarium w Łodzi; dyrektor postnowicjatu i wykładowca w Seminarium w Łodzi; ekonom, doktorant KUL, a następnie wikariusz dyrektora w Lublinie; wikariusz inspektora i delegat ds. Rodziny Salezjańskiej w Warszawie. Obecnie jest Inspektorem w Warszawie i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n/ Wartą.

 

Poprzedni przełożeni Inspektorii św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie:

ks. Sławomir Łubian SDB 2007-2013
ks. Jan Niewęgłowski SDB 2002-2007
ks. Józef Struś SDB 1997-2002
ks. Zbigniew Malinowski SDB 1990-1997
ks. Zdzisław Weder SDB 1984-1990
ks. Wojciech Szulczyński SDB 1978-1984
ks. Stanisław Styrna SDB 1976-1978
ks. Feliks Żołnowski SDB 1970-1976
ks. Andrzej Świda SDB 1965-1970
ks. Józef Strus SDB 1959-1965
ks. Stanisław Rokita SDB 1947-1959
ks. Wojciech Balawajder SDB 1940-1947
ks. Stanisław Pływaczyk SDB 1933-1940

Przełożeni Polskiej Inspektorii św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie:

ks. Antoni Symior SDB 1930-1933
ks. Antoni Hlond SDB (Chlondowski) 1925-1933
ks. Pietro Tirone SDB 1922-1925

Przełożeni Inspektorii Polsko-Jugosłowiańskiej św. Stanisława Kostki z siedzibą w Oświęcimiu:

ks. Pietro Tirone SDB 1919-1922