ks. dr Andrzej Wujek SDB – Inspektor (Prowincjał)

ks.  – Wikariusz Inspektora

ks. Andrzej Hołownia SDB – Ekonom inspektorialny 

Radcy inspektorialni:

ks. Adam Wtulich SDB – do spraw duszpasterstwa parafialnego

ks. Viktar Haidukevich SDB – delegat na Białorusi

ks. Przemysław Kawecki SDB – do spraw duszpasterstwa młodzieży

ks. Wojciech Kułak SDB – do spraw przekazu społecznego

ks. Dariusz Matuszyński SDB – do spraw szkół salezjańskich

Urzędy inspektorialne:

ks. Dariusz Mikołajczyk SDB – Sekretarz inspektorialny

ks. Dariusz Husak SDB – Zastępca Ekonoma inspektorialnego