ks. dr Tadeusz Jarecki SDB – Inspektor (Prowincjał)

ks.  Piotr Sosnowski SDB – Wikariusz Inspektora

ks. Krzysztof Grzendziński SDB – Ekonom inspektorialny 

Radcy inspektorialni:

ks. Viktar Haidukevich SDB – delegat na Białoruś

ks. Adam Węgrzyn SDB – radca odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży

ks. Julian Dzierżak SDB - radca

ks. Adam Wtulich SDB - radca

ks. Jacek Zdzieborski SDB - radca

Urzędy inspektorialne:

ks. Artur Sulik SDB – Sekretarz inspektorialny